Se også Hele Lysakerelven med kart og opplysninger om alle severdighetene langs eleven
Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også Detaljkart". Det anbefales.
Ønsker man å se på noe utenfor Lysakerområdet, kan man kikke på de blå navnene på naboområdene. Nederst på denne siden står et søkefelt.
Tilbake til oversiktskart over Bærum
Stabekk

Storøya (Fornebu)
og Snarøya

Høvik
LYSAKER
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirker og annet.
Fra krigen 1940 - 1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Forstørrelse av dette området er vist nedenfor. Se også: Oversiktsbilder.
Aktuelle lenker og bøker
Walstad supermarked
Forstørrelse av området omkring Lysaker sentrum
Jar
Myra stoppested lå her
Oslofjorden Folkehøyskole
Oversiktsbilder
Kart med historiske navn
Fåbro
Høvik Verk
Sabotasjeaksjoner ved Lysaker jernbanestasjon
Mustad Eiendom
Mustad fabrikker
Lilleholtet
Smia og Telegrafverkets anlegg
Bråten
Holtet
Østlandske fryserier AS
butikk
Joh. Olsens butikk
Kveldsro Landhandleri
Sabotasje- aksjon ved Jensens bilveksted
Kveldsro
Nedre Victoria
Bensinstasjon
Maskingeværstilling og bunker
Barnengen
Jernbanebro
Arne Bendiksens
hus
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Hele Bærum" i nettleseren.
Postkontor
Speiderne
Speiderne (Speiderhuset på Strand)
Drammenbanen
Fornebu Sparebank
Lysakerelven
Lysaker Glass
Montér
Verk- sted