Jernbanebroen og kjørebroen

 

Den eldste broen over Lysakerelven som man kjenner til var Fåbro. Den krysset elven oppe ved Fåbrofossen (Granfossen). Her var det opprinnelig et vadested. Man vet at biskop Jens Nielssøn brukte denne broen på sin visitasferd til Ringerike i 1594.

Det er vanskelig å si når den første broen over Lysakerelven nede ved sjøen kom, men det må ha vært en bro der i 1665, siden veien mot Drammen da var kjørbar. Frem til i dag har det vært bygget minst åtte broer over elven her.

De gamle broene ble bygget i to deler, en del som hørte til Bærum og en del som hørte til Aker (Oslo). Samarbeidet var svært dårlig. Akerdelen av en av disse broene ble i 1781 gjort i stand av Peder Anker, som finansierte det hele med bompenger. Denne ordningen skapte mye krangel, der også kongen ble involvert. Senere ble det bygget ny bro i 1821 og i 1805.
I nyere tid har gang- og kjørebro stadig blitt utvidet og tilpasset større og tyngre trafikk.

Jernbanen fra Oslo til Drammen ble satt i drift i 1872. Over Lysakerelven gikk togene da på en trebro som folk mente var så spinkel at den ville rase sammen etter kort tid. Men denne broen sto til steinbroen kom 40 år senere. Jernbanebroen vi ser i dag er fra 1913 og er vernet. Se øverste bilde.

I 1716 angrep svenskene, ledet av kong Karl XII, Norge. Dette var en del av Den store nordiske krig som varte fra 1700 til 1721, og hvor Danmark-Norge og Sverige sto mot hverandre. Svenskene møtte stor motstand. Da de trakk seg tilbake fra Asker og Bærum, fulgte den norske hæren etter. Svenskene måtte passere broen ved Lysaker, og her ble de beskutt av den dansk-norske fregatten Vindhunden, som lå ute i Lysakerfjorden. De svenske tapene skal ha vært rundt tretti mann.

Se også egen omtale av sabotasjeaksjoner under Andre verdenskrig.


Kilder:

Kongevei og andre Drammenske hovedveier i Asker og Bærum

Lønnå, Finn. (1986). Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

Kulturminnesøk

Geelmyden, Hans. (1969). Granfos Brug 100 år. Granfos Brug


Kjørebroen 1860. Sett fra nord. Maleri av Peder Cappelen Thurmann. Kilde: Oslobilder
Kjørebroen 1904. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Jernbanebroen, bygget av tre, 1904. Bakenfor, nærmere sjøen,
kan vi se kjørebroen, bygget i stein. Sett fra nord. Kilde: Oslobilder
Jernbanebroen (bak) og kjørebroen (foran) 2018. Broene ligger begge helt nede ved Lysakerfjorden. Foto: Knut Erik Skarning

 

Tilbake til startsiden