Tilbake til startsiden

Myrvoll (Myrvold)

 

Se også detaljkart

Myrvoll var en plass under Store Stabekk og lå mellom Bjerkealleen og Holtekilen. Husene på denne plassen lå omtrent der Bjerkealleen 33 (opprinnelig: Gårdsnr. 13, Bruksnr. 5) ligger i dag.

Brødrene Johan og Rudolf Keyser kjøpte eiendommen som landsted i 1862. Senere var det flere eiere, blant andre den danske dekorasjonsmaler Peter. C. Herreschoug som grunnla Herreschoug hotell i Sandvika i 1880. Han hadde visstnok også hotellplaner for Myrvoll, men disse planene ble ikke realisert.

Området ble kjøpt av skipsreder Chr. Christensen i 1915. I 1933 bygget han det huset som ligger i Bjerkealleen 27 i dag. Området ble utparsellert til boliger i 1963.

Hovedhuset på Myrvoll ble rekvirert av tyskerne under andre verdenskrig.

Rudolf Keyser var professor i historie og kjent som en av grunnleggerne av historiefaget i Norge.

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Store Stabekk)

Lokalhistoriewiki (Om Myrvoll)

Lokalhistoriewiki (Om Rudolf Keyser)

Fagerstrand vel 1935−1985

Dag Christensen. Beboer i Bjerkealleen 27

Her lå Myrvoll. Sett fra syd. Bildet er tatt 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Myrvoll lå i
dette området
Bjerkealleen
Huset Christian Christensen bygget
Hovedhuset på Myrvoll. Kilde: Bærum bibliotek
Dette huset sto også på Myrvoll. Kilde: Privat samling
Selskap på Myrvoll. Kilde: Privat samling
Badehuset på Myrvoll. Kilde: Privat samling