Bråten

I 1860 kjøpte Smed Gulbrand Larsen en parsell av Holtet. Han bygget da det våningshuset vi ser på det nederste bildet. Eiendommen fikk navnet Bråten og lå i Gamle Drammensvei 12, ned mot Professor Kohts vei.


Kilde: Bærum bibliotek

 

Familie foran våningshuset på Bråten. I bakre rekke ser vi helt til venstre smed Gulbrand Larsen og helt til høyre hans kone Olava.
Kilde: Bærum bibliotek
Smia på Bråten 1916. Til venstre ser vi Trygve Håkonsen, til høyre smed Gulbrand Larsen. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart

 

 

Tilbake til startsiden