Lysaker sentrum. Oversiktsbilder
Bilde av Lysaker sentrum 2017. På bildet nedenfor dette ser du navn på steder. Kilde: kart.1881
Lysakerlokket (midt på bildet). Lokket er 260 meter langt og 17 meter bredt, og det ble bygget i 1992.

Bilde av Lysaker sentrum 1984, før det ble lagt lokk over deler av veien. Kilde: kart.1881.no
Bilde av Lysaker sentrum 1956
Dette bildet viser hvordan Lysakerområdet så ut før Lysakerlokket ble bygget. Drammensveien, nå E18, deler bildet diagonalt, mens Vollsveien tar av oppover til høyre langs jernbanen. Apotekergården ligger i krysset mellom disse veiene. Litt til venstre for midten av bildet ser vi en forretningsbygning. Vi ser Lysaker stasjon til høyre for Drammensveien. Postkontoret ligger foran stasjonen. Gjestgiveriet ligger blant store trær foran forretningsbygningen. Til høyre ser vi også sidesporet hvor jernbanevogner kunne kjøre opp til Granfos Brug. Bildet er fra 1956. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Apotekergården
Foretningsbygg
Finas tankanlegg
Lysaker
stasjon
Postkontor
Granfos
Mustad
Tidligere Lysaker Kemiske fabrik
Fåbro
Gjestgiveriet lå her
Klaveness rederi lå her
Lysaker mølle lå her
Østlandske fryserier AS
Tilbake til startsiden
Bilde av Lysaker sentrum 1965
Vi ser Finas tankanlegg og Lysaker kullkompani. Kilde: Bærum bibliotek
Lysakerlokket
Njål Eides kontorbygning, Ufoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjestgiveriet

 

 

Jernbanestasjonen

 

Apotekergården

 

Forretningsbygning

 

 

Postkontor