Speiderne

 

Gunnar Mathisen skrev i 2011 følgende om historien til speiderne på Lysaker (noe redigert):

1.Lysaker ble stiftet 15. september 1951. Det var nok av barn som ville bli medlemmer så 14.juni 1959 ble 2.Lysaker stiftet. Møtelokale på den tiden var ungdomsforeningens lokaler i Fornebuveien 19. Gruppene drev godt, men i 1961 bare 2 år etter at 2.Lysaker ble stiftet, ble 1.Lysaker nedlagt. Driften fortsatte med møter i Ungdomsforeningens lokaler til 1977. Da fikk gruppen bruke det som nå kalles Speiderhuset på Strand og som har adresse Strandalleen 8. Se detaljkart. Tidligere hadde dette huset vært tjenestebolig for seilforeningen og før det var det gartnerbolig for Strand. 2.Lysaker hadde en god periode, og de leide til og med en hytte i skogen ovenfor Burudvann. I 1986 var det ingen aktivitet, og i 1988 ble 2.Lysaker formelt nedlagt. Driften av Speiderhuset på Strand ble overført til Stabekk BSK (Baptistenes speiderkorps).

23. april 1990 ble 1.Lysaker startet opp igjen av Thor Gunnar Mathisen som en prosjektoppgave i Trekløver Gilwell-utdanningen. Det hele startet med Småspeidertilbud for 2. og 3. klassinger på Lysaker Skole under Skolefritidsordningen. Anniken Sommerlade ledet flokken, men da gruppen fikk kontakt med Jon-Tore Knoff, startet tilbudet også opp for barn fra 4.klasse. Troppen hadde da møter på Strand speiderhus, mens flokken holdt møtene på Lysaker Skole.

Samarbeidet med Stabekk BSK om Speiderhuset på Strand, i tillegg til at huset ikke hadde innlagt vann og toalett, gjorde at Thor Gunnar Mathisen kjørte rundt i nærmiljøet til han fant en ledige tomt i Nyveien 2. Det viste seg at den var eid av Bærum Kommune. En avtale om disponering av tomten til bygg av speiderhus ble inngått, men søknad om bygging tok 2 år, slik at byggetillatelsen forelå i november 1992.

Huset som skulle settes opp besto av 5 arbeidsbrakker som kommunen hadde stående på Kadettangen og som de solgte billig til organisasjoner og foreninger. De ble innkjøpt allerede 1991 og midlertidig lagret på Øvrevoll Galoppbane. I begynnelsen av desember 1992 ble flytting av brakkene bestilt, og 23. april 1993 ble huset innviet. Da kom Lysaker Skoles musikkorps, kretsen, familier, speiderne, andre samarbeidspartnere og Budstikka til stor feiring og snorklipp.
I de følgende årene ble det satt opp skråtak der takstolene ble gitt i gave av Stabekk Lions. Huset ble malt og innvendig ble det ferdigstilt med blant annet panel i stua. Vann og avløp var det siste som ble koblet til. På grunn av beliggenheten måtte man grave over 80 meter gjennom hele parken for å få koblet seg til. Den store utfordringen var at glass fra en tidligere søppelfylling kom opp i dagen så det ble plukking av glass og søppel i mange uker. Kostnadene for vann og avløp ble nærmere 100 000 kroner slik at gruppen måtte ta opp lån for å klare utgiftene.

Foreldrerådet gjorde en kjempe innsats med å skaffe inntekter. Det ble pakking av reklame gjenstander, vareopptellinger, utdelinger av program, vaffel og kakesalg, lotterier, m.m. I oppstarten ble det også solgt støtteaksjer og gitt gaver til gruppen fra både firmaer og andre organisasjoner.

Etter 1998 hadde ikke Stabekk BSKs lengre ansvar for Strand Speiderhus og Kretsen ga igjen ansvaret til 1.Lysaker. Kommunen ga gruppen maling så det ble malt utvendig og det ble ryddet opp innvendig. Det ble også skiftet noen ruter og gjort andre mindre arbeider.

I årene etter at speiderhuset i Nyveien ble bygget økte gruppens medlemstall fra 20 til over 50. Det ble startet opp Beverspeiding for 1.klassinger i tillegg til flokk, tropp og roverlag. 

1. Lysaker speidergruppe skriver i 2020 på sin nye hjemmeside følgende: "Planen til gruppen er at det startes opp speideraktivitet fra høsten 2020 da speiderhuset vil være nyoppusset og klar til nye 30 år".

Kilde:

1-Lysaker.speiding.no

Speiderhuset på Strand. Sett fra syd. Kilde: 1-lysaker.speiding.no
Speiderhuset i Nyveien 2 2021. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden