Jernbanebro med sidespor

 

Det gikk flere sidespor inn på Lysakerområdet fra hovedbanen mellom Oslo og Drammen.
Ett gikk over broen vi ser på bildet.


Kilde:

kart.1881

Jernbanebroen 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser jernbanebroen til venstre i bildet. Bildet er tatt i 1984. Sett fra syd.
Kilde: kart.1881
Bro med sidespor
Hovedbanen
Tilbake til startsiden
E18