Apotekergården

 

Styret i Lysaker vel fikk i 1911 en henvendelse om å arbeide for opprettelsen av apotek på Lysaker. I 1912 fikk Yngvar Poppe bevilling til å opprette apotek i en bygning som naturlig nok ble kalt Apotekergården. Bygningen brant ned til grunnen i 1988.

Klaveness' Bank hadde en filial i Apotekergården fra 1919.

Det lå også en kolonialforretning i gården. Den ble drevet av Henry Hanssen til 1970, deretter av Ludvik Pedersen. Henry Hanssen var eier av Apotekergården.

Videre lå Lysaker Kjøttforretning i gården. Den ble etablert i 1916 av Carl Christiansen.

Øvrige virksomheter i gården var en melkebutikk, drevet av Camilla Mathilde Pettersen
fra 1915 til 1945, og en manufakturforretning.


Kilder:
 

Rasch-Engh, Rolf. (2000). Lysaker, gammelt boområde og næringssenter. Lysaker vel

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

Lokalhistoriewiki (Om Lysaker kjøttforretning)

Lokalhistoriewiki (Om Henry Hanssen)

Stein Øgrim. Lysaker Vel

Dette bildet viser hvordan Lysakerområdet så ut før 1992. Da ble det bygget et 260 meter langt og 17 meter bredt lokk, Lysakerlokket, over dette området. Drammensveien, nå E18, deler bildet diagonalt, mens Vollsveien tar av oppover til høyre langs jernbanen. Apotekergården ligger i krysset mellom disse veiene. Midt på bildet ser vi en forretningsgård (til venstre for Drammensveien) og Lysaker stasjon (til høyre). Postkontoret ligger ved siden av stasjonen. Gjestgiveriet ligger blant store trær foran forretningsgården. Til høyre ser vi også sidesporet hvor jernbanevogner kunne kjøre opp til Granfos Brug. Bildet er fra 1956. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek

Apotekergården omkring 1923. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Klaveness' Bank hadde filial i Apotekergården.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)
Apotekergården brant i 1988. Kilde: Lokalhistoriewiki
Apotekergården
Inne i Klaveness' Bank. Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)
Forretningsgård
Lysaker stasjon
Postkontor
Gjestgiveriet
Sidespor til Granfoss
Se også Oversiktsbilder

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden