Barnengen

Barnengen Tekniske Fabrik Norsk Aktieselskap ble grunnlagt i 1911. I de første år ble bedriften drevet vesentlig på agentbasis. Fra 1916 ble den et aksjeselskap med Sverre Brøholdt som disponent. Fra da av konsentrerte man seg om produksjon og salg av egne artikler.

I 1919 ble lokalene til Elektrokjemiske (Elkem) ved Lysaker kjøpt og ombygget til såpefabrikk, med produksjon av kosmetika, munnpleiemidler, toalettsåper og blekk. Noen av de mest kjente produktene var Parba, Vademecum, Mirabelle og Skanckes Lærimprignering.

Bedriften lå på nordsiden av Lysaker stasjon, der det i dag (2019) er parkeringsplass.

Frem til 1929 var bedriften eid av det svenske firmaet Barnängens Tekniska Fabrik, som holdt til på Södermalm i Stockholm. Navnet Barnängen kommer fra fabrikktomten på Södermalm, der det på 1500-tallet hadde ligget et barnesykehus.

1. juli 1929 overtok firmaet enesalget av Fabrikken Tomtens varer på agenturbasis.
I 1985 ble Barnengen overtatt av Tomten A/S. Tomten A/S ble nedlagt 1997, og Varemerkene ble overtatt av danske Blumøller, eid av Sara Lee Corporation.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Industrimuseum.no

Bærumskart

 

Barnengen 1930. Barnengen holdt til i de to bygningen midt i bildet. Disse ble senere flyttet nærmere Lysaker mølle (til venstre i bildet). Kilde: Industrimuseum.no
Tilbake til startsiden