Lilleholtet

 

Se også detaljkart

Bygningen, som har navnet Lilleholtet, er bygget på første halvdel av 1800-tallet. Senere ble det bygget et uthus.

Adressen er Professor Kohts vei 79.

Bygningen er registrert som bolighus, men har også vært brukt som skysstasjon og butikk. Akershus fylkeskommune mener at den har høy bevaringsverdi.

Nå (2018) brukes bygningen til lager.


Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum og Handel i Bærum


Kilder:

Budstikka 5. april 2016

Bærumskart

 

Lilleholtet 2018. Sett fra øst, fra Professor Kohts vei. Foto: Knut Erik Skarning