Lilleholtet

 

Se også detaljkart

Adressen er Professor Kohts vei 89. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 6)

Bygningen er fra første halvdel av 1800-tallet. Senere ble det bygget et uthus.

Bygningen er registrert som bolighus, men har også vært brukt som skysstasjon og butikk. Akershus fylkeskommune mener at den har høy bevaringsverdig.

I 2018 ble bygningen brukt som lager.


Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum og Handel i Bærum


Kilder:

Budstikka 5. april 2016

Bærumskart

 

Lilleholtet 2018. Sett fra øst, fra Professor Kohts vei. Foto: Knut Erik Skarning