Tilbake til startsiden

Kveldsro Landhandleri

 

Se også detaljkart

Adressen der Kveldsro Landhandleri lå er i dag Gamle Drammensvei 28.
(Gårdsnr. 14, Bruksnr. 59)

Nicolay Jacobsen startet landhandleriet på slutten av 1800-tallet. I 1915 overtok kjøpmann
E. Eriksen og kona stedet.

Kveldsro Landhandleri solgte kolonial- og fetevarer (smør, ost og fløte), kjøtt, kortevarer (varer som ble solgt etter stykk eller dusinpris, for eksempel kammer og knapper), isenkram og malervarer. På 1920- og 1930-tallet var det også salg av øl og vin.

I 1926 gikk landhandleriet konkurs. I 1928 overtok Peter Nordhus kolonialforretningen og drev denne videre. I 1934 overtok Ludvig Georg Lunde, men også han gikk konkurs.
Fra 1971 holdt Asker og Bærum Symaskinsenter til i huset. De solgte Elna symaskiner, men reparerte ellers alle slags symaskiner. De solgte også stoffer. I 2003 flyttet senteret til Randersgården i Sandvika.

Navnet Kveldsro kommer fra eiendommen Kveldsro som var en stor villaeiendom med strandlinje og badehus nede ved Holtekilen.


Se også Handel i Bærum

 

Kilder:

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk - og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

Kveldsro Landhandleri. Bildene er tatt før 1923.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)
I dette huset lå Kveldsro Landhandleri. Sett fra vest. Bildet er tatt 2018.
Foto: Knut Erik Skarning
Kunngjøring i Budstikka 1936