Tilbake til startsiden
Umoe

 

Store norske leksikon skriver (2024) (noe redigert):
Umoe AS er et norsk investeringsselskap innen skipsbygging, som ble startet i 1984 av Jens Ulltveit-Moe som Ulltveit-Moe AS. Selskapet fikk sitt nåværende navn i 1996.

Umoe holder (2024) til på Lysaker i Vollsveien 2a.
Selskapets hovedkontor lå i Granfos Næringspark på Lysaker i 1989, og holdt senere til på Godthaab, i Strandveien 50 og i Strandveien 18. Fra 2006 til 2020 lå hovedkontoret i den gamle hovedbygningen til Fornebo hovedgård.  Firmaet hadde i 2020 over 5000 ansatte, og en omsetning i 2018 på rundt fem milliarder kroner.

Umoe har sin bakgrunn i Knutsen O.A.S. Shipping i Haugesund. Rederiet kom i store økonomiske vanskeligheter mot slutten av 1970-årene, og kreditorene ansatte Jens Ulltveit-Moe som administrerende direktør i 1980. Han reorganiserte rederiet og fikk etter hvert eierkontroll. I 1986 kjøpte han det norske selskapet Harding Safety i Rosendal som produserer livbåter og annet redningsutstyr. Harding ble senere sammenslått med konkurrenten Schat Watercraft, som ble kjøpt i 1995, til Schat-Harding.

I 1990 overtok Umoe Haugesund Mekaniske Verksted og Sterkoder skipsverft i Kristiansund. Disse bedriftene ble da omstilt for leveranser til petroleumsvirksomhet. Haugesund Mekaniske Verksted ble solgt til ABB i 2000, mens Sterkoder ble nedlagt som verft i 2003 og er nå et eiendomsselskap med en betydelig utleiemasse. Umoe overtok i 2000 skipsverftet i Mandal fra Kværner og i 2002 serveringsvirksomheten til Reitan Narvesen med blant annet kjedene Peppes Pizza og Burger King og cateringselskapet Togservice. Det siste driver matservering for Vy (tidligere NSB) og flere busselskaper og er eid sammen med britiske Rail Gourmet.
Bravidas IT-virksomhet og teleinstallasjonsselskapet Sønnico ble overtatt i 2004. Umoe var i perioden 1997–2005 dessuten en stor eier i Unitor, som leverer tjenester og utstyr til handelsflåten.

Engasjementet i Knutsen O.A.S. Shipping og i tankdrift ble solgt ut i løpet av 2007 og 2008, og Harding Safety ble solgt ut i 2013. En stor del av kapitalen fra disse salgene investerte Umoe i selskaper som driver innen fornybar energi. Umoe Bio Energy driver produksjon av etanol som brukes som drivstoff fra sukkerroer. I delstaten São Paulo i Brasil har Umoe (2024) en stor plantasje på 400 000 dekar (mål) og en knusemølle med en kapasitet på 2,5 millioner tonn sukkerrør. 1 600 mennesker er sysselsatte i denne virksomheten. Investeringene i Brasil har imidlertid vært kostbare.


Kilder:

Store norske leksikon

Lokalhistoriewiki

Umoe

Bedriften Umoe ligger sentralt på Lysaker. Sett fra syd. Kilde: kart1881
Umoe
E18
Fornebo hovedgård 2018. Her lå lenge Umoes hovedkvarter. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning