Tilbake til startsiden

Myraplassen

Se også detaljkart

Adressen er i dag Gamle Drammensvei 17. (Gårdsnr. 15, Bruksnr. 238)

Myraplassen, også kalt Myra og Tranbærmyra, lå under Stabekk Skog. På 1780-tallet festet Ole Torgersen Tranebærmyra, og gjorde et stort drenerings- og ryddearbeid der plassen ble liggende.

Plassen hørte til Bærums Verk (som eide en del av Stabekk skog der plassen lå) til 1916. Da ble den kjøpt av Bærum kommune som tomt for oppføring av Stabekk kommunale høyere almenskole. Skolen ble innviet i 1923 og het senere Stabekk gymnas og Stabekk videregående skole.

Det fortelles at en gang baron Harald Wedel-Jarlsberg (eier av Bærums Verk) kom kjørende forbi Myraplassen etter en utenlandsreise, så han noen grå ustelte hus og sa til kusken: "Dette var da noen stygge hus, slikt ser man aldri i utlandet". "Ja, de er nok Deres de husene" svarte kusken. Det varte ikke lenge før husene ble satt i stand.

Hovedhuset på Myraplassen ligger fortsatt foran Stabekk videregående skole og er godt vedlikeholdt. Huset var vaktmesterbolig for Stabekk videregående skole frem til 2001. I 2007 satte Vivian Troll Andersen, avdelingsleder ved skolebiblioteket, huset i stand og flyttet inn.

Huset eies av Akershus fylke.

Myra stoppested som lå i nærheten av plassen, ble åpnet i 1931 og nedlagt i 1978. 

Anlegget til Sportsklubben Frem -31 ligger på et område som kalles Tranebærmyra og som tidligere hørte til Myraplassen.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

Myraplassen 2018. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning