Holtet

Se også detaljkart og Kart med hisroriske navn

Holtet hadde Gårdsnr. 14 og Bruksnr. 3.

Navnet Holtet kan bety en liten skoglund, en haug eller en bakke. Navnet tilsier at gården ikke er en gammel gård, men det kan likevel ha ligget en eldre gård her tidligere.

Området gården lå på ble skilt ut fra Østre Stabekk i 1782 under navnene Holtet og Holtengen.

Ole Jonsen beholdt Holtet da han solgte Østre Stabekk i 1781 (1782?). Peder Anker på Bogstad kjøpte gården i 1789. Senere var det flere eiere av Holtet, inntil gården ble overtatt av
Store Stabekks
eiere Field og Sharpe.

Hermann Eger kjøpte Holtet i 1869 og bygget blant annet våningshuset vi ser på bildet ovenfor.

Gården var deretter i familien Egers eie i flere generasjoner. Gården ble forpaktet bort i flere år.

En stor frukthage og en flott park hørte til gården.

Holtet ble i 1939 registrert med 45 dekar (mål) dyrket mark, en hest, 20 storfe, en gris og 30 høns.

Våningshuset ble revet etter at Baptistsamfunnet kjøpte en del av Holtet i 1950. Våningshuset sto der Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) ligger i dag. Låven lå på nordsiden av Michelets vei, omtrent der Oslofjorden Folkehøyskole (tidligere Holtekilen Folkehøyskole) ligger. Mellom Folkehøyskolens undervisningsbygning og E18 ligger en avlang internatbygning. Midtre del av denne bygningen skiller seg litt ut fra resten. Denne delen er rester etter en del av driftsbygningen til et gartneri som hørte til Holtet. Se bildene.

Stabburet som ble revet er satt opp igjen ved Langesund bad i Langesund. Se nederste bilde.

Tilbake til startsiden

Det meste av eiendommen er i dag utparsellert til boliger.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Mer om Parker og hager: Se Rik på historie s. 104

 
Kilder: 

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki (Om Holtekilen Folkehøyskole)

Lokalhistoriewiki (Om Østre Stabekk) 

En av de ansatte ved Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) 2019

 

 

Våningshuset på Holtet 1960. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Låven på Holtet gård lå omtrent der Oslofjorden Folkehøyskole ligger. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Våningshuset på Holtet gård lå omtrent der Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) ligger i dag (2018). Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Ovenfor ser vi internat- bygningen til Oslofjorden Folkehøyskole (tidligere Holtekilen Folkehøyskole). Midtre del av denne bygningen skjuler en rest etter driftsbygningen til et gartneri som hørte til Holtet. Foto: Knut Erik Skarning
Til høyre ser vi gartneribygningen slik den så ut da den var i drift.
Kilde: Budstikka 30. mai 2015

Bestyrerboligen på Holtet 1960. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Holtet hadde en flott hage med parkanlegg. Bildet er fra 1930. Kilde: Bærum bibliotek

Over: Stabburet på Holtet står nå ved Langesund Bad i Langesund. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik
Skarning

Til høyre: Melkespann fra Holtet.
Bildet er brukt med tillatelse fra Nils Engelsen

 

 

 

 

 

 

 

Hage og lysthus 1934.
Kilde:
digitaltmuseum.no