Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også detaljkart". Det anbefales. Ønsker man å se på noe utenfor Haslum-området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.
Nederst på denne siden står et søkefelt.
Tilbake til oversiktskart over Bærum
Hosle
Haslum kirke og Haslum krematorium
Bekkestua
Stabekk
Høvik
Løkeberg
Levre
HASLUM
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirker og annet.
Fra krigen 19401945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Aktuelle lenker og bøker
Tjuvenborgen bygdeborg
Kart med historiske navn
Hvilestue
Johnsstykket
Middelalderveien
Pilegrimsleden
Øverlandsbakken
Øverlandselven
Øverlandselven
Steinstjernet
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Haslum" i nettleseren.
Bråten Husvillebolig
Tschudi-
marka
Sandvika veveri
Telefonsentral
Stabekk Janitsjarorkester
Esso Haslum
Septiktømmefirma
Steinbrudd,
Bjørnekollen
borettslag
og
samvikelaget
Haslum Staudegartneri
Haslum Lokale Jernbane
Manufaktur
Coop Extra Haslum
Kirkeveien
Forstørrelse av dette området, er vist til venstre
Villa Rosenlund
Rosenlund Café
Haslum-Mølla
Gryta
Gjønnesbakken
Oversiktsbilder
Gater og veier i Bærum

 

 

 

 

 

Steinsommen

 

Vaskeplass

 

Vaskeplass