Øverlandsbakken

 

 

 

I Opplevelser langs Øverlandselva står følgende:
"Øverlandsbakken ble anlagt på 1930-tallet, og lå i sydenden av Øverlandsjordet, der trafostasjonen ligger i dag. Bakken hadde naturlig tilløp og snøhopp. Ovarennet gikk langt opp i åsen mot Edelgranveien. Unnarennet, som var ganske flatt, men brattere enn hellingen på dagens jorde, sluttet rett i elvekanten. En periode var det slalåmbakke der også, og det ble holdt slalåmkurs og kjørt "utfor". På 1950-tallet ble det tradisjonelle Øverlandsrennet holdt hvert år med deltagere fra hele Østlandet, og det kunne være bortimot 400 deltagere fra 7 til 14 år. Hopplengden var maksimalt 25 meter. Det gikk fulle trikker fra Oslo til Haslum med hoppere og foreldre."

Haslum skole holdt sine årlige skoleskirenn her på 1950- og 1960-tallet. Stabekk skole holdt også sine skirenn her med slalåm og hopp.

Bakkene ble borte da det ble anlagt søppeldeponi på området rundt midten/slutten av 1960-tallet.

Kilde:

Opplevelser langs Øverlandselva 

Se også Detaljkart
Hopprenn i Øverlandsbakken 1953. Vi ser Haslum kirke i bakgrunnen. Sett fra vest.
Kilde: Bærum bibliotek
Tilbake til startsiden