Tilbake til startsiden

Adressen er Bærumsveien 305. (Gårdsnr. 8, Bruksnr. 7)

Esso Haslum ligger ved krysset Bærumsveien − Kirkeveien.
Norske Esso startet bensinstasjonen her i 1957. Dette var en moderne bensinstasjon på den tiden med smøre- og vaskehall, batteriservicerom, dekkskift og slangelapp-stasjon. Her fikk bilistene god service og kunne kjøpe det de trengte til bilen.
I 1957 kostet en liter bensin her 95 øre.

Robert Hylbak var bensinforhandler og stasjonsbestyrer på den nye stasjonen. Han fikk god hjelp av sin kone Astrid.
I 1982 overtok sønnen Terje Hylbak som forhandler og daglig leder, godt hjulpet av sin kone Turid.

Stasjonen ble ombygget og utvidet i 1983/1984.

I 1988 overtok Bjørn Otto Kirkeby, sønnesønn til Otto Kirkeby som etablerte Løkeberg Landhandleri.

I 2003 ble hele stasjonen revet, og et nytt anlegg ble bygget. Her var det nytt vaskeanlegg og et servicebygg på snaut 400 kvadratmeter. Mange bekymret seg for at det nå ble slutt på olje og dekkskift, og at tiden heller ble brukt på å smøre bagetter på det døgnåpne gatekjøkkenet.

I 2015 kjøpte NorgesGruppen opp TIGER, som var driftsselskapet til butikkene i bensinstasjonene til Esso Norge. På Haslum het butikken On the Run. I 2016 overtok Deli de Luca.

2017 kjøpte det irske investeringsselskapet DCC plc opp alle Esso-stasjonene i Norge.
Esson-navnet ble beholdt, og de samme produktene ble levert.

Bensinstasjonen driftes av franchisetaker Juvet Media AS.

Stasjonen har pakkeutlevering for Post Nord.

Se også Mer om bensinstasjonene


Kilder:

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Budstikka 10. juli 1957

 

 

 

 

  

Se også detaljkart

Esso Haslum

Essostasjonen 1957. Bildet er skaffet til veie av Trond Hylbak, sønnen til den første stasjonsbestyreren Robert Hylbak.
Essostasjonen med Deli de Luca 2022. Foto: Knut Erik Skarning