Tilbake til startsiden

Knabberud

Se også detaljkart

Adressen er Gamle Ringeriksvei 206. (Gårdsnr. 88, Bruksnr. 11)

Knabberud er et småbruk vest for Stein.
Stedet var opprinnelig en plass og en hjulmakerstue under Dæli.
Navnet kommer av bergnabben ovenfor husene.

Knabberud ble fradelt Dæli omkring år 1900. I årene etter andre verdenskrig (1940−1945) ble eiendommen delt i flere tomter.

I 1939 hadde Knabberud et areal på 32 dekar (mål). De dyrket 2,5 dekar poteter og hadde
6 epletrær og 21 ripsbusker.

Harriet Backer fant motiver til to av sine bilder, "En bondestue" (1886) og "Bygdeskomakere" (1887) her. I perioder gikk hun daglig den forholdsvis lange veien fra Fleskum opp til Knabberud for å male. Vinteren 1887 bodde hun på Søndre Skotta.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

Knabberud 2018. Bildet er tatt mot nordøst, fra bygdeborgen Tjuvenborgen.
Foto: Knut Erik Skarning
Harriet Backer fant motivet til dette bildet, "Bygdeskomakere", på Knabberud.
Kilde dokument.no