Tilbake til startsiden

Øverlandselva bolig, tidligere Åsterudhjemmet, og Åsterud bolig

Se også detaljkart

Adressen er Åsterudveien 13, 15, 17 og 19. (Gårdsnr. 1, Bruksnr. 132)

På stedet var det opprinnelig et småbruk (Åsterud eller Åsterudløkken?) som ble fradelt Østre Haslum omkring første verdenskrig (1914−1918).
Like før andre verdenskrig (1940−1945) drev handelsgartner Marius Beining minkfarm på området. På grunn av fluer og stank ble det store protester. Det endte med rettsak i 1945, og farmen måtte nedlegges.
Marius Beining begynte i stedet å dyrke orkideer på Søndre Økern (77/13).

Bærum kommune eide tomten og bygget Åsterudhjemmet bo- og arbeidskollektiv som sto ferdig i 1981. Opprinnelig var dette et hjem for eldre alkoholmisbrukere. Dette var et vernehjem der klientene ikke hadde arbeidsplikt, og de kunne bo så lenge de ville. Det var plass til 25 klienter (menn og kvinner), og gjennomsnittsalderen til klientene var 5560 år.

Senere ble stedet kalt Åsterud trenings- og rehabiliteringssenter for rusmiddelmisbrukere. Det var da blitt en intensiv behandlingsinstitusjon. I 1992 ble antall døgnplasser redusert til åtte.

I 2007 ble institusjonen lagt ned.

Kommunen bygget om det gamle vernehjemmet, og i 2018 heter stedet "Øverlandselva bolig" og har omsorgsboliger for folk med problemer innen rus og psykiatri. Det er boliger som dekker ulike grader av omsorgsbehov. Det er fast tilknyttet personell hele døgnet.

Nabohuset til omsorgsboligene, Åsterudveien 13C, hører til Sivilforsvaret (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og inneholder blant annet et varslingsanlegg (sireneanlegg).
.

Åsterud bolig
Litt lengre syd, i Åsterudveien 21−23, ligger "Åsterud bolig" som er omsorgsboliger. Disse ble oppført i 1997 og 2002 da HVPU-reformen skulle gjennomføres. HVPU-reformen gikk ut på at psykisk utviklingshemmede skulle ut av institusjonene og integreres i bomiljøer.

Kilder:

Mohus, Arne. (1996). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

Bærum bibliotek

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum - og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Åsterudhjemmet bo- og arbeidskolletiv 1981. Kilde: Bærum bibliotek
Der Åsterudhjemmet lå, lå i 2018 "Øverlandselva bolig" med omsorgsboliger for folk med problemer innen rus og psykiatri. Foto: Knut Erik Skarning