Tilbake til startsiden

Haslumhuset

Se også detaljkart

Adressen er Kirkeveien 85. (Gårdsnr. 1, Bruksnr. 42)

Første del av Haslumhuset (Degnæs-gården) sto ferdig i 1951.
Bygget ble oppført av fru Astrid Degnæs. Ole Aa var byggmester, arkitekt Large tegnet huset, hovedentreprenør var Jæger-Jensen og Grorud Ås, og Villy Steinsholt var murmester. Andre byggetrinn sto ferdig i 1955.
 
Det var tidligere flere butikker i området der Haslumhuset nå ligger.
En av dem var Gustav Jensens butikk, senere overtatt av Astrid Degnæs som drev Haslum Frugt- og cigarforretning med bakevarer, tobakk og frukt. På 1930-tallet var huset også redaksjonskontor for Forstadsposten. Haslum Barber og damefrisør holdt til her fra 1932 med Reidar Skattum som innehaver. I uthuset til Degnæs drev slakter Martinsen kjøttbutikk. Kjøttbutikken ble senere omgjort til landhandel, Langseths kolonial. Fra 1947 ble dette Lilledal kolonial. Se bilde.

De første butikkene i det nye Haslumhuset var Degnæs sin Haslum Frugt- og cigarforretning, Langseths kolonial (senere Lilledal Kolonial), Sandvika Elektriske Bakeri og Conditori (Erling Østby), Haslum Sport og Isenkram (Even Eng) og Ørbeck Kjøtt, fisk og grønsaker. Senere åpnet blant andre Bærum Sparebank filial. Det ble også tidlig postlokale i Haslumhuset. Samtidig startet postombæringen i en del av Tschudimarka.

Langt tilbake i tid sto det et lite hus her der det var satt ut en vannbøtte folk kunne drikke av før de tok fatt på bakkene opp til kirken.


Mer om Langseths kolonial som senere ble Lilledal Kolonial
Langseths kolonial (se bilde) ble solgt til Jens Lilledal fra Skjeberg i 1947. Forretningen het de første årene fortsatt Langseths kolonial, også en tid etter at den i 1951 flyttet inn i det nybyggete Haslumhuset.

Allerede i 1948 innvilget herredsstyret Lilledals søknad om salg av øl.

Sønnen til Jens Lilledal, Arnt Lilledal, overtok butikken i 1973.

På 1990-tallet møtte Lilledal konkurranse fra Sandvika storsenter. Butikken ble en del av Extra-kjeden i 1992, men måtte legge ned rett før jul året etter. Kona til Jens, Hjørdis Lilledal, uttalte da til Budstikka: "Det er de store supermarkedene. Og Storsenteret. Folk har biler og kjører rundt. Før hadde de god tid når de gikk i butikken." Hjørdis arbeidet da fortsatt i familiebedriften.

Da Lilledal la ned, overtok Knut Bergan lokalene. Han drev først storkiosken Drop-In med videoutleie, etterfulgt av 7-Elevens storkiosk. I 2004 åpnet Recai Ercan forretningen Provence med salg av frukt, grønt og dagligvarer.


Se også Handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

Bøhler, Kristin. Haslum − dengang og nå: Under samme himmel. Haslum Menighetsråd

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Steinar Huse. Beboer på Haslum

Innlegg av Steinar Grimsen på Facebook

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

Haslumhuset 2018. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
I området der Haslumhuset ble reist lå tidligere flere butikker. Her ser vi Haslum Frugt- og cigarforretning foran i bildet og Langseths kolonial, senere Lilledal kolonial, bak. Bildet er tatt i 1950 da rivningen av husene skulle starte. Kilde: Bærum bibliotek
Haslumhuset omkring 1960.