Tilbake til startsiden

Bærum Telefonforening. Telefonsentralen på Vestre Haslum

Se også detaljkart

Bærum Telefonforening holdt til på Vestre Haslum fra 1892 til 1911. Formålet var "at sette sine medlemmer i forbindelse med Kristiania Telefonsentral og med hinanden indbyrdes".

Sentralen på Vestre Haslum sto oppført i telefonkatalogen første gang i 1897 og hadde da 12 abonnenter. Sentralen hadde en kort periode status som rikstelefonstasjon, men hadde ellers forbindelse med rikstelefonen via Kristiania. Se bilder fra katalogen for rikstelefon ovenfor. Rikstelefoner ble senere opprettet i Sandvika (1910) og på Stabekk (1911).

Da sentralen på Haslum ble nedlagt i 1911, ble de 20 abonnentene den da hadde overført til sentralen på Stabekk.

Telefonsentralen ble tatt vare på, og finnes i dag i privat eie på Nedre Haga. Den er ikke tilgjengelig for allmenheten.


Kilde:

Fagerstrøm, Johnny. (2018). Bærums telefonforening. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 58

Til venstre: Sentralen Fotografert på stabburet på Nedre Haga hvor den oppbevares.
Sentralen virker trolig slik:
Vi ser fire ledninger som kommer fra under bordet og som er plugget inn i huller. Ledningene kommer fra fire ulike abonnenter som har ringt inn til sentralen. Operatøren har plugget ledningene inn i huller som igjen er knyttet til ledninger til ulike mottakere.

Nedenfor: Forsiden på katalogen fra 1907, en tilfeldig side fra katalogen og noen "Regler og Bestemmelser" som står foran i katalogen.

Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: Vestre Haslum
år 1900. Her lå telefonsentralen.
Kilde: Bærum bibliotek