Tilbake til startsiden

Øverlandsbroen

Se også detaljkart

Øverlandsbroen er en gammel steinhvelvbro. Byggemåten var trolig kjent i Norge helt fra middelalderen (ca. 500 evt.−1500 evt.), men det er først på 1600- tallet at vi finner teknikken brukt i brobygging. Med bruk av hvelv- eller buekonstruksjoner kunne man oppnå større spenn, i tillegg til at bæreevnen til broene ble større.

Øverlandsbroen ligger på det opprinnelige brostedet over Øverlandselven hvor biskop Jens Nilssøn trolig red på sin visitasreise i 1594. Broen skal være bygget av Akershus amt i 1838, da
Gamle Ringeriksvei
fikk status som kongevei. Det innebar at den skulle være fremkommelig med hjuldoning.
Kongeveien gikk over Stabekk, forbi Haslum kirke, over Øverlandselven og opp forbi Øverland og plassen Svingen. Se også Krysset Murenveien − Ankerveien.

Broen er fredet.

Ved åpningen av den merkede pilegrimsleden i 1997, ble en gangvei anlagt ned fra Gamle Ringeriksvei til broen på begge sider av Øverlandselven.

Broen er en del av Asker og Bærum Historielags fadderordning.

Se også Middelalderveien og Økonomiske kart med historiske navn.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

kulturminnesok.no

Rik på historie

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Øverlandsbroen 2018. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Øverlandsbroen 2018. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Øverlandsbroen 2018. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning