Tilbake til startsiden

Smihaugen

På Smihaugen var det smie som hørte til Gjønnes gård. Smeden var hovslager (skodde hester).

Direktør Lars Spildo (landbruksforsker og administrator) kjøpte Smihaugen en gang før 1940 og bygde en stor villa.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Norsk biografisk leksikon

Arve Furu, innehaver av Furu Smie

 

 

Smihaugen 1905. Til venstre står bestefaren til Arve Furu som eier Furu Smie i dag (2018). Foto: Bildet henger i Furu Smie
Se også detaljkart
Smihaugen lå på det området der det hvite huset ved rundkjøringen nå (2018) ligger.
Foto: Knut Erik Skarning