Tilbake til startsiden

Haslum kalkovn

Kalkovnen som tilhørte Haslum er det vanskelig å finne rester av i dag.

Ifølge Haslum gjennom 60 år skal den ha ligget omtrent ved krysset Kirkeveien/ Åsterudveien.

Ifølge Husmannsplasser i Bærum Del 4 lå den like øst for Kirkeveien ved sydenden av skogryggen mellom Kirkeveien og Kirkedalsveien.

Ifølge Bærumskart lå kalkovnen mellom Kirkeveien og Haslum Terrasse, rett nord for Kirkeveien 124 (som tidligere var Haslum landhandleri). Se detaljkart og Kart med historiske navn

Haslum gård var en tidlig storprodusent som fra 1594–1629 leverte ca. 1000 tonn kalk til Akershus festning.

Se også Mer om kalkbrenning

Kilder:

Mohus, Arne. (1996). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

 

Se også Detaljkart