Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også detaljkart".
Det anbefales. Ønsker man å se på noe utenfor Stabekk-området, klikker man på de blå navnene på naboområdene.
Nederst på denne siden står et søkefelt.
Tilbake til oversiktskart over Bærum
Haslum
Bekkestua
Høvik
STABEKK
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Fra krigen 1940−1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Forstørrelse av dette området er vist nedenfor. Se også: Oversikts- bilder.
Aktuelle lenker og bøker
Store Stabekk
Forstørrelse av Stabekk sentrum
Gml. Drammensvei
Jar
Lysaker
Sanitets- forening. Barnehjem
Ballerud Hagemøbler
Oversiktsbilder
Kart med historiske navn
Politistasjon
Butikker
i Gamle Drammens- vei 57
Mascot
Ringstabekk skole
Skytter- grav- stilling
Gjønnes kalkovn
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Stabekk" i nettleseren.
Øvre Stabekk Marinekommando
Skallum ved krigens slutt
Strand stoppested lå her
Stabæk IF
Stabekk sanitetsforening,
Norske Fina og Sandvik Norge lå her
Villa Fimbu
Olav Bjerkes
kolonialforretning
Sparebank- gården
Stabekk- senteret
Forretninger i Ringsveien 11A og 12
Bakeri
Bærum Frikirke. Østre Bærum kristelige Ungdomsforening. KFUK. Stabekk Husmorlag
Gater og veier i Bærum
Funnsted for øks