Tilbake til startsiden

Missionshjemmet (Missionshuset)

Eiendommen, som nå er Gamle Drammensvei 41, ble kjøpt i 1901 av Den Norske Misjonsallianse. Alliansen ble stiftet samme år av Ludvig Eriksen, som i lang tid hadde vært misjonær i Kina. Huset på eiendommen, Missionshjemmet eller Missionshuset, ble brukt som hovedkontor for Alliansen. Det var også hjem for kommende og hjemvendte misjonærer, og det ble brukt til misjonsmøter og vekkelsesmøter.
Alliansen har drevet misjon i Japan, Vietnam og Thailand. Den har blant annet drevet mange sykehus.

Hans Høst kjøpte stedet i 1930 og etablerte fiskebutikk i kjelleren.

Huset var i mage år et bolighus, inntil det ble revet i 2007. Bolig og utviklingsselskapet hadde da overtatt eiendommen. Selskapet bygget boligblokken Nedre Stabekk Terrasse i 2010.

 
Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Bærum bibliotek

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk - og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

Missionshjemmet omkring år 1900. Sett fra syd. Ved brønnen nede til høyre ligger bensinstasjonen i dag (2018). Kilde: Bærums bibliotek
Missionshjemmet lå bakenfor og til venstre for bensinstasjonen, omtrent der boligblokken nå står. Bildet er tatt i 2022. Foto: Knut Erik Skarning