Tilbake til startsiden

Andenæsgården, tidligere husmannsplassen Svingen

Adressen er i dag Gamle Drammensvei 46. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 30)

Andenæsgården (Andenesbygget)
Den opprinnelige Andenæsgården sto ferdig i 1973.
I denne bygningen har det blant annet vært postkontor, Bjerke frisør, gullsmed Atle Lundsrud, Billys biljard, Grethes på Stabekk (som startet i Gamle Ringeriksvei 6), treningssenteret Evo, Apollo Rens og Anton Sport.
Martinsen Nordsjø idé og Design (som startet 1936 som A & E Martinsen i Kinobygningen) kom inn da postkontoret flyttet ut i 2011. Bygningen eies av Andenæs Eiendom.

Bygningen ble ombygget i 2020 og er blitt en boligblokk med noen forretninger. Se øverste bilde.
I forbindelse med ombyggingen var det en flere år lang konflikt mellom kommunen og Vestre Stabekk Vel om bygningens utforming.

Svingen
På området der Andenæsgården nå ligger, lå tidligere husmannsplassen Svingen som er avmerket på kart fra tidlig på 1800-tallet. Plassen hørte til Østre Stabekk.
Hjulmaker Hans Pedersen, også kalt Svinger´n, bodde på plassen med sin familie etter at han kjøpte stedet i 1880. Han hadde en smie som lå der postkontoret i den opprinnelige Andenæsgården lå. Hans Pedersen var også en av Norges mest ansette skimakere, og han drev H. Pedersen ski og kjelkefabrikk. Han mottok diplomer ved utstillinger både innen- og utenlands. Kjente folk innen norsk skisport mente at om man skulle hevde seg i toppen, måtte man ha hjulmakerski fra Svinger´n.
Hans Pedersen hadde gått i lære hos sin onkel, Lars Evensen, som også var hjulmaker og skimaker og som holdt til på Slependen. Pedersen var også en periode medlem av kommunestyret i Bærum.

En salmaker holdt til på plassen Svingen etter at Hans Pedersen døde i 1926.
De siste årene var det lager for Anton Sport her.

Plassen ble revet da Andenæsgården skulle bygges.


Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lønnå, Finn (1986) Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Hope, Svein Olav. (2023). Skimakermesterne. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 64.
Kan lånes på bibliotekene i Bærum

Andenæsgården 2021. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Andenæsgården 2009. Sett fra nordøst. Kilde: Google Maps
Familien til hjulmaker Pedersen utenfor Svingen. Kilde: Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel