Tilbake til startsiden

Stabekk og Jar seniorsenter, tidligere smie og butikker

Adressen er i dag Ringsveien 2 (tidligere Gamle Ringeriksvei 11). (Gårdsnr. 17, Bruksnr. 9)

Eiendommen Furulund ble fradelt Øvre Stabekk i 1886.

Den eldste bygningen på stedet, den vi ser på de nederste bildene, kan være fra 1886. Smedmester Ingvald Hansen var eier og drev smie her. I 1903 var sønnen Johan blitt smedmester og drev smia videre. Senere var det også kolonialforretning i bygningen. Den ble drevet av kona til Johan. Johan solgte til kommunen i 1917.

Der smia lå, kom Beylegaards vildt og fiskeforretning. Fiskebutikken het på 1950-tallet Bjærkaas.

Ingrid Evensen og Arvid Thorsby drev Stabekk fruktlager på stedet fra 1934.

Det har også vært en barberforretning i huset.

Smedmester Johan flyttet i 1918 til fyrhuset i hjulmaker Pedersens verkstedbygning i Svingen. Se egen omtale av Andenæsgården.

Huset bak Furulunden, politibetjent Ottestads hus, ble tatt i bruk som politistasjon og arrest i perioden 1917−1972. I 1972 flyttet politiet til Sandvika.


Stabekk og Jar seniorsenter
Det var de tre velforeningene Malurtåsen Vel, Jar Vel og Vestre Stabekk Vel som fikk bygget velferdssentralen (Stabekk helse- og velferdssentral for eldre) på stedet i samarbeid med kommunen. Sentralen sto ferdig i 1979. Tore Kinge og andre initiativtakere kunne da glede seg over å ha fått et hus med forsamlingslokale, møterom, kjøkken, trimrom, rom for hobbyaktiviteter, rom for betjeningen og kontorer. Dessuten ble det tilbud om fotpleie og hårpleie.

Fra 1988 het stedet Stabekk og Jar eldresenter og fra 1995 Stabekk og Jar seniorsenter. Tore Kinge kalte senteret for Diamanten på Stabekk.
Bærum kommune er eier.

Eldresentrene (seniorsentrene) i Bærum var i en periode omkring 2005 truet av nedleggelse på grunn av økonomiske problemer i kommunen. Imidlertid bøyde kommunestyret av for presset, blant annet etter demonstrasjoner gjennomført av eldre mennesker i Rådhusets borggård.
Sentrene ble ikke lagt ned, men de eldre måtte bære mer av byrdene selv i form av høyere egenandeler.


Se også Handel i Bærum


Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Engebretsen, Geir (Red). (1999). Boken om Jar: Jar vel 1924−1999. Vellet

Normann, Liv Enersen. (2013). Et lite minne fra Øvre Stabekk. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 53

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

 

 

Beylegaards fiskeforretning 1908. Bakenfor, til venstre, ser vi litt av et hus som senere ble politistasjon.
Stabekk og Jar seniorsenter 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Beylegaards fiskeforretning 1945. Bildet er tatt i forbindelse med
krigshandlingene på
Skallum. Kilde: Bærum bibliotek