Tilbake til startsiden

Stabekkhuset, familien Benkow og Brødrene Kolstad

Adressen er Gamle Drammensvei 38. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 358)

På begynnelsen av 1900-tallet endret strøket rundt stasjonen på Stabekk gradvis karakter. De første butikkene dukket opp, og det ble et lite handelssenter. Den største synlige forandringen kom da Stabekkhuset ble bygget. Første byggetrinn, nærmest stasjonsbygningen (lengst til venstre på det øverste bildet), ble oppført i 1930. Resten ble oppført i 1933. Stabekkhuset er Bærums første funkishus. Arkitekter var H. Nissen og G. Brynning.
Det var Oslo Sparebank som eide tomta og som sørget for at den første bygningen ble oppført. Men allerede i 1930 ble eiendommen overført til A/S Høyer-Ellefsen som hadde deltatt i oppføringen av bygningen. Bygningen ble ofte kalt Høyer-Ellefsengården. I 1934 ble eiendommen overført til A/S Stabekk-huset ved Anton Severin Borge. Hans etterkommere eide i 2020 stedet gjennom familieselskapet AS Stabekkhusene.

Stabekkhuset ligger der låven og uthuset på Østre Stabekk lå. Hovedbygningen på gården står fortsatt litt lengre sydvest.

Oslo Sparebank lå i bygningen fra da den sto ferdig. Banken fusjonerte med Stabekk Sparebank og Bærum Sparebank som senere flyttet over til Sparebankgården. I huset har det ellers vært blant annet renseri, bokhandel (Bærums Bokhandel), fargehandel, godtebutikk, elektrisk forretning (Brødr. Kolstad), parfymeri, kjøttforretning (O. K. Ringstad), fotoforretning og fotoatelier (Benkow), gullsmed, jernvareforretning, interiørbutikk (Bolina), fisk- og vilt, blomsterbutikk, bakeri (E. M. Jacobsens bakeri, Omar Brun bakeri, Stabekk hjemmebakeri og Baker Hansen), frisør, apotek (fra 2003), optiker og skomaker (Skoservice).

Didrik Walstad hadde en kolonialforretning som konkurrerte med Stabekk landhandel. Han etablerte senere Walstads Supermarked.

Brødrene Kolstads elektriske forretning har vært i huset fra det ble bygget til i dag (2022). Se nederst på siden.


Jo Benkow og hans familie
I Stabekkhuset har høyrepolitikeren Josef "Jo" Elias Benkow vokst opp. Familien hans bodde i tredje etasje på hjørnet ut mot Gamle Drammensvei. Jo Benkow var barnebarn av den russiske hoff-fotografen Chaim Elias Benkowitz og sønn av fotografmester Ivan Benkow. Familien Benkow flyttet til Stabekk i 1930. I en årrekke drev familien Benkow fotoforretningen Atelier Benkow i Stabekkhuset. Ivan Isak Benkow startet forretningen, og Jo Benkow overtok i 1955. Jo Benkow drev også i en periode et parfymeri i huset.
Jo Benkow var første jøde som ble valgt inn på Stortinget. Han var stortingsrepresentant for Høyre fra 1965 til 1993 og stortingspresident fra 1985 til 1993. Jo Benkow døde i 2013.
Hans mor, søster og tante ble pågrepet i 1942 under andre verdenskrig, sendt til Auschwitz og henrettet. Se det nestnederste bildet av snublesteiner.
Snublesteiner er et prosjekt skapt av den tyske kunstneren Gunter Demnig. Fra 1993 har han laget forgylte brostein med inngraverte navn på personer som ble ofre for nazismen. Steinene har blitt felt ned i gaten/fortauet foran stedene hvor personene bodde eller arbeidet. I 2022 fantes det over 100.000 slike steiner i 30 europeiske land.

Familien har gitt navn til Benkowparken.


Mer om Brødrene Kolstads forretning
Brødrene Kolstad Installasjon AS i Gamle Drammensvei 38 er en elektroinstallatør og belysningsbutikk. Virksomheten ble startet i Stabekkhuset av Harry og Olav Herman Kolstad i 1928. De bodde på Alfheim på Stabekk.
Brødrene Kolstad var blant de første som installerte elektrisk lys i boliger i Bærum.
Butikken Brødr. Kolstad ble åpnet i 1933.
Olav Kolstad startet filial med installasjon og butikk i Jarhuset på Jar i 1937. Tredje generasjon Kolstad, Petter Kolstad, overtok på Stabekk på 1990-tallet, mens Oddbjørn og Kjell Kolstad overtok på Jar.
1. januar 1999 ble bedriften delt i to. Kolstad Elektro AS ble etablert på Jar, mens Petter Kolstad beholdt firmaet og butikken på Stabekk. Ny installasjonsvirksomhet ble etablert under navnet Brødrene Kolstad Installasjon AS, med Jan Petter Kolstad som daglig leder og eier, sammen med Eivind Ramstad og Jens Bjørn Hansen.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie s. 90 og s.112


Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Plakett festet på huset

Stedsanalyse Stabekk sentrum. Bærum kommune

Informasjonsplakat i Benkowparken

Budstikka 10. september 2015

Snublesteiner

Stabekkfilmen

Jødisk Museum Oslo

Lokalhistoriewiki

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Stabekkhuset 1950. Sett fra sydøst, fra stasjonen. Kilde: Bærum bibliotek
Ovenfor: Stabekkhuset 2018. Sett fra nordøst, fra Gamle Drammensvei Vi ser den fredede telefonkiosken til venstre.
Foto: Knut Erik Skarning
Til høyre: Plakett på huset
Snublesteiner til minne om Jo Benkows mor og søster.
Steinene ble lagt ned i 2015. Foto: Knut Erik Skarning