Tilbake til startsiden

Ohnheim

Se også detaljkart

Adressen var Skogveien 74A. (Gårdsnr. 15, Bruksnr. 25)

I 1916 opprettet frøken Reinhardine Undhjem et barnehjem, Ohnheim, i sitt barndomshjem i Skogveien 74A. Ohnheim var den gamle skrivemåten av familienavnet Undhjem.
Året etter kjøpte hun også eiendommen Peterhof  i Gamle Ringeriksvei 4 og senere eiendommen Vennely. Disse tre hjemmene ble drevet under Reinhardine Undhjems ledelse frem til 1947. Barnehjemmene ble fra starten drevet med driftstilskudd fra Kristiania/Oslo kommune, som fra 1919 overtok hele ansvaret for driften.

Det er uklart hvor Vennely lå. Ifølge noen kilder skal det ha ligget i Gamle Drammensveien 47B. Vennely ble nedlagt i 1947, og gikk da over til å bli personalbolig for andre barnehjem. Se Kilder nedenfor.

Ohnheim tok opprinnelig imot både gutter og jenter. I årene omkring 1930 og 1955–1961 var det bare jenter, og i noen år fra 1961 var det bare gutter. Hjemmet hadde på det meste plass til 16 barn. Vernerådet i Oslo hadde førsterett til å bestemme hvilke barn som skulle få bo på hjemmet.

Ohnheim ble nedlagt 1990, og beboerne ble overført til Frydenberg barnevernsenter i Oslo.

I 1991 solgte kommunen eiendommen til privatpersoner som drev en privat barnehage på stedet frem til år 2000. Etter en kort periode med husokkupanter har det vært private eiere.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Ohnheim)

Lokalhistoriewiki (Om Vennely) Her kan det være opplysninger som ikke stemmer.

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

Her lå barnehjemmet Ohnheim. Bildet er tatt i 2022. Sett fra vest, fra Skogveien.
Foto: Knut Erik Skarning
Eldre bilde av Ohnheim. Kilde: Bærum bibliotek (Bærums-samlingen)