Tilbake til startsiden

Rolighet (Villa Rolighet)

Se også detaljkart

Adressen er Gamle Ringeriksvei 13. (Gårdsnr. 17, Bruksnr. 21)

Eiendommen, som ligger ved hjørnet Skogveien - Gamle Ringeriksvei, ble fradelt Øvre Stabekk i 1897. Huset Rolighet (Villa Rolighet) ble bygget i 1898 av stykkjunker (sersjant) Laurits Rustad og kona Bertha.

Fra 1903 leide "Frøknene Heyerdahls Forskole" lokaler i huset. Skolen var forskole til middelskolen. Det gikk 60 elever på skolen i 1916. Skolen hadde tidligere holdt til i Terrasseveien.

Skolen flyttet til Stabækhøi i 1918.

Det gamle huset ble revet i 1967, og i 1968 sto den nye "Rustadgården" ferdig. Dette er en lav murblokk med 12 leiligheter. Arkitekter var Rasmus Hansson og Bjørn Sørlie. Byggherre var Rolf Rustad som var født og oppvokst i Rolighet (Villa Rolighet).


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærum bibliotek

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

Presterud 2018 sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Der denne boligblokken ligger, lå tidligere et hus som ble kalt Rolighet (Villa Rolighet). Bildet er tatt i 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Rolighet (Villa Rolighet) 1910. Kilde: Bærum bibliotek