Tilbake til startsiden

Peterhof

Adressen var Gamle Ringeriksvei 4, senere Peterhofveien 4. (Gårdsnr. 15, Bruksnr. 5)

Opprinnelig var dette et landsted oppført i 1877 av industrimannen Johan Lauritz Sundt (1828–1889). Huset i Gamle Drammensvei 47B, ved siden av Svingen konditori, var portnerbolig for eiendommen.
Sundt, som blant annet grunnla Nitedals Tændstikfabrik og Norges første margarinfabrikk, overdro eiendommen til sin svigersønn, doktor Emil Ferdinand Rode.

I 1917 solgte Rode eiendommen videre til frøken Reinhardine Undhjem. Hun innlemmet Peterhof i sitt private barnehjemskompleks som også omfattet eiendommene Ohnheim og Vennely. Frøken Undhjem drev fra 1919 til 1947 de tre barnehjemmene for Kristiania (senere Oslo) kommune.
Ifølge rapporter skal det ha forekommet mishandling av barn på Peterhof.
Det er uklart hvor Vennely lå. Ifølge noen kilder skal det ha ligget i Gamle Drammensveien 47B. Vennely ble nedlagt i 1947, og gikk da over til å bli personalbolig for andre barnehjem.

Peterhof tok stort sett bare imot piker, og hjemmet hadde på det meste 28 plasser. Det ble nedlagt som barnehjem i 1979, da en annen institusjon i nærheten, Høgvarde ungdomshjem, flyttet inn i lokalene. Institusjonen, som nå fikk navnet Peterhof ungdomshjem, tok imot gutter og jenter med atferdsproblemer. I 1988 flyttet hjemmet til Heimdalsgata 36 i Oslo.

Byggholt A/S kjøpte eiendommen Peterhof i 1991. Det ble da bygget 38 boenheter med innflytting fra 1993.

Peterhofveien har navn etter eiendommen.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Peterhof)

Lokalhistoriewiki (Om Ohnheim)

Lokalhistoriewiki (Om Vennely) Her kan det være feil opplysninger.

Inger Anna Krohn-Nudal. Beboer

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

 

 

Her lå Peterhof. Bildet er tatt i 2016. Sett fra syd. Vi ser Stabekk kino til høyre. Kilde: kart.1881.no
Peterhof lå i dette området. Nå er det kommet nye bygninger.
Kinobygningen
Gammelt bilde av Peterhof. Kilde: Bærum bibliotek. Bærums-samlingen