Tilbake til startsiden

Ballerud gård, Ballerud Hagemøbler, Ballerud Tennisklubb og Ballerud Golf

Se også detaljkart

Ballerud har adresse Ballerud allé 1. (Gårdsnr. 12, Bruksnr. 1)

Navnet ble i 1398 skrevet Baldhærud og i 1723 Balderud. Navnet kommer trolig av mannsnavnet Baldi.

Det er gjort flere funn fra yngre jernalder (550 evt.−1050 evt.) på gården, blant annet en doppsko (et beslag som sitter ytterst i enden på sliren til et sverd) og en rytterspore.

Ballerud skiftet ofte eiere på 1600-,1700- og 1800-tallet.

I 1826 hadde gården 144 dekar (mål) innmark, 2 hester, 6 storfe og 8 sauer.
Ved jordbrukstellingen i 1939 ble Ballerud oppført med 273 dekar dyrket jord og 227 dekar skog og utmark, samt en besetning på 7 hester og 46 storfe.

Johannes Faale overtok Ballerud i 1906. Siden har gården vært i familiens eie. Faale kjøpte også 50 dekar av Ramstad og 20 dekar av Ringstabekk. Faale satset på grønnsaker, frukt og bær.

Johannes Faale hadde tidligere vært forpakter på Store Stabekk. Han var teknisk interessert og var tidlig ute med å anskaffe elektriske nyvinninger. Videre eksperimenterte han med frø, og han fikk frem en ny type kålhoder som ble en suksess. Faale deltok med 100 sorter grønnsaker på jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914.

I årenes løp har deler av gården blitt utparsellert til boliger og til Ramstad skole.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum


Gartneri,  Ballerud Hagesenter og Ballerud Hagemøbler AS
I 1924 startet datteren til Johannes Faale, Ingrid Faale, opp produksjon av stauder og busker og et anleggsgartneri (gartneri som selger til blant annet idrettsanlegg, skoler, gater og naturområder).

Gården ble delt i 1974. Johannes Faale (barnebarn til Johannes Faale som er nevnt ovenfor) overtok husene på gården og jordbruket, mens Gunnar Faale (et annet barnebarn) videreførte planteskolen etter sin tante Ingrid Faale. Han etablerte Ballerud Hagesenter, senere Ballerud Hagemøbler AS. Denne bedriften ble nedlagt i 2017. Lokalene, som nå (2023) er sterkt preget av forfall, skal rives, og på tomten skal det bygges boliger. 200 boliger i 123 rekkehus og 72 leiligheter er planlagt på de gamle Ballerud- og Klevenjordene.
Ballerud Hagemøbler AS ble flyttet til Grini Næringspark 1. I 2022 var Ballerud Hagemøbler AS flyttet videre til Grini Næringspark 8.

Ballerud Lawn Tennisklubb
På initiativ av Johannes Faale ble Ballerud Lawn Tennisklubb stiftet i 1916. Etter få år gikk medlemmene over til Stabekk Tennisklubb.

Ballerud Golf
I 1993 ble en nihulls golfbane, Ballerud Golf, åpnet på det meste av den gjenværende innmarka til Ballerud.
Klubben hadde i 2021 ca. 1000 medlemmer, herunder en stor junioravdeling.
Klubben har (2022) også en stor drivingrange i to etasjer med 115 plasser (21 plasser under tak), puttinggreen, treningsbunker, proshop og terassekafé.

På golfbanen skal det fra 2023 bygges en barneskole med flerbrukshall, en barnehage og boliger.


Kilder:

lokalhistoriewiki

Budstikka 21, april 2017

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Kulturminner i Bærum. Utgitt av Bærum kommune

Karlsen, Helge. (2015). Nesøygodset og Kjørbo. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 55

Budstikka 31. mars 2021

Budstikka 14. september 2023

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Ballerud Golf

estatenyheter.no

 

Vi ser i dag (2018) grunnmuren etter lagerbygningen for frukt og grønnsaker, som det ble dyrket mye av på gården. Her var det tykke steinvegger som isolerte, slik at temperaturen ikke ble for høy. Foto: Knut Erik Skarning
Ballerud gård 2018. Sett fra vest. Huset til venstre har vært drengestue og bolighus for kjøkkenhjelp. Videre ser vi stabburet og hovedbygningen, alle fra slutten av 1800-tallet. Helt til høyre ser vi et hus fra 1922 som var låve og fjøs. Foto: Knut Erik Skarning
Her lå Ballerud Hagemøbler, tidligere Ballerud Hagesenter. Bildet er tatt 2018.
Foto: Knut Erik Skarning
Kålplanting på Ballerud. Kilde: Prospektkort. Ukjent tid.
Gartneriet på Ballerud 1925. Kilde: Bærum bibliotek
Slik så lagerbygningen ut i 1982. Kilde: Bærum bibliotek
Drivhusene på Ballerud 1952. Kilde: Bærum bibliotek
Ballerud Hagemøbler i Grini Nærngspark 1, etter flytting fra Ballerud.
Bildet er tatt i 2021. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

Ballerud Hagemøbler lå i 2022 i Grini Nærngspark 8 etter å ha ligget i
Grini Nærngspark 1
. Sett fra øst. Kilde: Google Maps