Tilbake til startsiden

Broen over jernbanen

Broen over jernbanen ble bygget i 1915. Tidligere gikk Gamle Drammensvei over jernbanen i plan med jernbanesporene ved Stabekk stasjon (til venstre for broen). Veien hadde da bom ved jernbanesporene. Bommen ble betjent av skomaker Pedersen.

Se også Gamle Drammensvei (kartet på nederste bilde)

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

Broen over jernbanen og stasjonsområdet 1950. Tidligere krysset veien jernbanesporet nede til venstre i bildet. Kilde: Postkort
Broen over jernbanen 2018., Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning