Tilbake til startsiden

Telefonkiosk og drosjeholdeplass

Telefonkiosken
Den røde telefonkiosken på Stabekk er en av fem vernede kiosker i Akershus͘. I en periode sto det to telefonkiosker her.

I Verneplan for Telenors bygninger og installasjoner står det:
"Ikke noe annet offentlig bygg vekker vel så mange personlige minner hos så mange. Folkets kjærlighet for telefonkiosken har sin naturlige forklaring. På et tidspunkt var det utplassert over 6000 telefonkiosker i Norge, fra Lindesnes i sør til Hammerfest i nord. I dag står bare 100 av dem igjen. De er til gjengjeld vernet, og skal stå akkurat der de står – for all tid."

I 1932 ble arkitekt Georg Fredrik Fasting kåret som vinner i arkitektkonkurransen utlyst av Telegrafverket om design av offentlig telefonkiosk i Norge. Helt fra den første telefonkiosk ble produsert i 1933 har det blitt gjort endringer og modifiseringer i kioskens utseende og produksjon. Samtidig har telefonapparatene i kiosken blitt fortløpende modernisert.

Verdensrekorden på å stable flest mennesker i en telefonkiosk er på 25 personer, ifølge Guinness rekordbok, og ble satt i 1959 av sørafrikanske studenter. Trenden ble så populær verden rundt at elever skulket timer for å øve seg på nye teknikker.
Norgesrekorden er på 20 personer, og ble satt i Narvik i 1993.

Telefonkiosken på Stabekk ble i oktober 2020 en Lesekiosk, der man kan låne bøker.
Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av Foreningen !les, støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet består i å fylle 100 vernede telefonkiosker med bøker og litterær aktivitet, for å tilgjengeliggjøre litteratur og gode leseopplevelser for det norske folk.
Bærum bibliotek har lagt ut en video om kiosken.


Drosjeholdeplassen
Rett ved telefonkioskene (mot Stabekkhuset) var det oppstillingsplass for drosjer. I en periode var det seks drosjer her, hvorav fire dodger (amerikansk bilmerke).
På hjørnet Gamle Drammensvei – Åsveien sto drosjebua. Den ble revet i 1972/1973 for å gi plass til ny bebyggelse.

Se også mer om Asker og Bærum Taxi


Kilde:

Stedsanalyse, Stabekk

De røde telefonkioskene

Stabekkfilmen

foreningenles.no

NRK

På bildet ovenfor ser vi telefonkiosken til venstre og Stabekkhuset til høyre.
Til høyre for telefonkiosken lå oppstillingsplass for drosjer.
Foto: Knut Erik Skarning
Bildet til høyre er fra boken Rik på historie (Bærum kommune)
Drosjer som venter. De står på plassen foran Stabekk stasjon. Fotografen står med ryggen mot drosjebua (se bildet nedenfor). Bildet er skaffet til veie av Bjørn Authén.
Drosjebua som sto på hjørnet Gamle Drammensvei − Åsveien.