Tilbake til startsiden

Ormekollen hoppbakke var en kjent hoppbakke på Bærums Verk. Den opprinnelige store Ormekollen hoppbakke ble tatt i bruk i 1946. Det var 117 deltakere på åpningsrennet og
600–700 tilskuere. Denne bakken ble nedlagt. Senere ble det bygget en guttebakke. Der var det mange hopprenn fra 1950 og utover.

Utover 1970-tallet var hoppinteressen synkende, men i 1979 ble det ny aktivitet i Ormekollen. Det kunne hoppes i tre bakker, 10–15 meter i den minste, 20 meter i den mellomste og 32 meter i den største.

I løpet av et par år med 1000 dugnadstimer ble det gjort mye i og omkring bakkene. Det ble montert nytt flomlys, bakkeprofilen ble bygget om, og varmebrakke og ny dommertribune ble bygget. Nyåpning av Ormekollen ble markert med Ola K-renn i 1981. Nytt stillas kom i 1983. Bakkene ble karakterisert som meget gode guttehoppbakker, og interessen for hoppsport var stigende. 15–20 gutter var stadig aktive i trening og renn. Dessverre sank interessen senere, og vi kan i dag (2023) bare så vidt se at det har vært hoppbakker på stedet.

I 1992 var Ormekollen og området omkring arena for den første Norwegian Wood-festivalen, der Johnny Cash var hovedattraksjon.

Navnet Ormekollen kommer av at det det var mye hoggorm i sørhellinga på kollen.

Andre hoppbakker
På Bærums Verk var det blant annet hoppbakke ved Bårdsethaugen ved Gommerud og i Helsetåsen. Eplehaugløkkene er også nevnt.
Videre er det beskrevet en årlig tradisjon med hopprenn i Grindabakken, der både gamle og unge deltok, og med stort publikumsfremmøte. Kolsåsbakken lå også nær Bærums Verk.

I Lommedalen var det mange bakker. Yngve T. Vethe Ludvigsen har laget en oversikt over steder det har vært bakker:

- Hauglia (35 meter, brukt av Lommedalen Idrettslag, nedlagt 1940)
- Labakken (småbakke ved Nedre Haug)
- Øvre Trulsrudbakken (20 meter, mye brukt av skolen)
- Skolebakken (15 meter)
- Bjerkejordet (flere bakker, blant andre. Gubberennbakken. Bekkelagsrennet ble avholdt her) - Myrabakken (Trollmyrbakken ved Speidermyra og Gaukåsen)
- Norden (ca. 29 meter, nedlagt etter krigen)
- Rognlibakken (i Rognlia, sydvendt mot Kjaglia)
- Liabakken (30 meter ved Trillerud ovenfor Øvre Jonsrud, bygget 19451950, 3 bakker, brukt av Lommedalen Idrettslag)
- Sagåsbakken (1015 meter, lokal guttebakke)
- Kølakleiva (25 meter ved Guribyenga, brukt av Narve Bonna)
− Kampebakken
(35 meter ved Kampen, flere nyttårshopprenn med Thorleif Haug. Thoralf Strømstad (Fossum) og Narve Bonna)
- Engabakken (25 meter på Byjordet ved Guribysaga)
- Gamle Volisbakken
- Kaldbakken/Kaldjordet (mellom By og Åmot)
- Trinsebakkene (20 meter ved Nedre Åmot)
- Myrseterbakken
- Johnsrudsagbakken
- Olavesbakken
- Puttebakken (kalt Putten, 30 meter, brukt av Lommedalen Idrettslag, nedlagt etter 1945)
- Kirkebybakken (3 bakker, største ca. 37 meter, Erling Kroken hadde hoppskole her, oppdatert med moderne profil)
- Hedersbakken (lokal treningsbakke)
- Elvebakken (Nedre Trulsrud)
- Motnansbakken (på Elvebakken)
- Oppfinner'n (lokal guttebakke på Hellerud)
- Engabakken
- Døvebakken (ca. 35 meter, renn på 1930-tallet, nedlagt etter 1945)
- Gamlevollsbakken (ca. 25. meter ved Vensåssetra)
- Svinesundbakken (i Trulsrudmarka)
- Brattbakken (ca. 20 meter, ved Guribysaga, i bruk 19171924)
- Hengoppen (syd i Lommedalen/Bærums Verk, i bruk 19171924
- Vensåsbakken


Kilder:

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget

Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Yngve T. Vethe Ludvigsen. Lommedalen Idrettslag

Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening

 

 

 

Ormekollen hoppbakke
Ormekollen hoppbakke lå til høyre i bildet. Sett fra øst. Værtshuset ligger til venstre, utenfor bildet. Kollen ovenfor hoppbakken heter Ormekollen. Bildet er tatt i 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Hopprenn i Ormekollen vinteren 1958/1959.
Antatt fotograf: Odd Einar Halle