Tilbake til startsiden

Det aller første skirennet på Bærums Verk ble avholdt i 1897 i Helsethagan. Det første rennet i Bårdsethaugen, som da het Baardsethaugen, ble avholdt i 1901.

I 1923 ble det første hopprennet i den nye bakken i Bårdsethaugen arrangert med 28 deltakere. Bærum Verk Musikkorps spilte i bakken, og det var premieutdeling med fest på Lokalet. Dette ble en årlig tradisjon. I 1930 ble arbeidet med å oppføre nytt stillas i Bårdsethaugen påbegynt, noe som resulterte i at bakkerekorden året etter var på 25,5 meter.

Ny skibakke i Helsetåsen ble forært idrettsforeningen i 1929 av godseier Løvenskiold. Bakken ble senere utbedret og prøvehoppet til 43 meter.

Bårdsethaugen hoppbakke er oppkalt etter Nils Baardseth som var lærer ved Bærums Verk skole 1872−1911, nesten i 40 år!


Kilder:

Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening

Davidsen, Trygve M. (1969). Min barndoms dal. Eget forlag

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget

Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Yngve T. Vethe Ludvigsen. Lommedalen Idrettslag


Andre hoppbakker
På Bærums Verk var det blant annet hoppbakke i Helsetåsen (omtalt ovenfor). Eplehaugløkkene er også nevnt som hoppbakke. Videre er det beskrevet en årlig tradisjon med hopprenn i Grindabakken, der både gamle og unge deltok, og der det var stort publikumsfremmøte. Kolsåsbakken lå også nær Bærums Verk.

I Lommedalen var det mange bakker. Yngve T. Vethe Ludvigsen har laget en oversikt over steder det har vært bakker:

- Hauglia (35 meter, brukt av Lommedalens Idrettslag, nedlagt 1940)
- Labakken (småbakke ved Nedre Haug)
- Øvre Trulsrudbakken (20 meter, mye brukt av skolen)
- Skolebakken (15 meter)
- Bjerkejordet (flere bakker, blant andre. Gubberennbakken. Bekkelagsrennet ble avholdt her)
- Myrabakken (Trollmyrbakken ved Speidermyra og Gaukåsen)
- Norden (ca. 29 meter, nedlagt etter krigen)
- Rognlibakken (i Rognlia, sydvendt mot Kjaglia)
- Liabakken (30 meter ved Trillerud ovenfor Øvre Jonsrud, bygget 19451950, 3 bakker, brukt av Lommedalen Idrettslag)
- Sagåsbakken (10-15 meter, lokal guttebakke)
- Kølakleiva (25 meter ved Guribyenga, brukt av Narve Bonna)
- Kampebakken (35 meter ved Kampen. flere nyttårshopprenn med Thorleif Haug. Thoralf Strømstad (Fossum) og Narve Bonna)
- Engabakken (25 meter på Byjordet ved Guribysaga)
- Gamle Volisbakken
- Kaldbakken/Kaldjordet (mellom By og Åmot)
- Trinsebakkene (20 meter ved Nedre Åmot)
- Myrseterbakken
- Johnsrudsagbakken
- Olavesbakken
- Puttebakken (kalt Putten, 30 meter, brukt av Lommedalen Idrettslag, nedlagt etter 1945)
- Hedersbakken (lokal treningsbakke)
- Elvebakken (Nedre Trulsrud)
- Motnansbakken (på Elvebakken)
- Oppfinner'n (lokal guttebakke på Hellerud)
- Døvebakken (ca. 35 meter, renn på 1930-tallet, nedlagt etter 1945)
- Gamlevollsbakken (ca. 25. meter ved Vensåssetra)
- Svinesundbakken (i Trulsrudmarka)
- Brattbakken (ca. 20 meter, ved Guribysaga, i bruk 19171924)
- Hengoppen (syd i Lommedalen/Bærums Verk, i bruk 19171924)
-
Vensåsbakken
- Kirkebybakken


Kilder:

Davidsen, Trygve. M. (1969). Min barndoms dal. Eget forlag

Yngve T. Vethe Ludvigsen. Lommedalen Idrettslag


 


.

 

 

 

Bårdsethaugen hoppbakke