Referanser til steder som gjør det mulig å få oversikt og se sammenhenger

Se først Oversikt med tidslinjer

Rik på historie.
Dette er en bok, utgitt av Bærum kommune, som kan anbefales
. Her kan man finne kortfattede oversiktlige artikler om alt fra utviklingen fra steinalder og frem til i dag, om landbruk, næring og industri, arkitektur, kirker og krigsminner.
Denne boka blir det referert til flere steder nedenfor.

Om gårder
Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum

Gårdgrenser og gårdsnummer i Bærum

Om Knud Frantzen som eide Nesøygodset

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28


Om samferdsel
Kolsåsbanen

Røabanen

Drammenbanen

Bensinstasjonene

Mer om samferdsel: Se Rik på historie. Gå til s. 30


Om industri
Kalkbrenning.

Sagbruksnæringen i Bærum

Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54


Om handel
Handel i Bærum

Samvirkelagene og Coop

Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum


Annet
Styring av Norge generelt og Bærum spesielt

Arbeiderbevegelsen i Bærum

Mer om finnene: Se Finneskauen og finnene og Barlinddalen og finnene.

Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71

Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112

Mer om Parker og hager: Se Rik på historie. Gå til s. 104

Mer om kirkene: Se Rik på historie. Gå til s. 13

Mer om bibliotekenes historie i Bærum: Se Bærum biblioteks historie.


Viktige tidsepoker (Kilde: Store norske leksikon)

Steinalder (ca. 10000 fvt.–1800 fvt.)

Eldre steinalder (ca. 10000 fvt.–ca. 4000 fvt.)

Yngre steinalder (ca. 4000 fvt.–1800 fvt.)

Bronsealder (1800 fvt.–500 fvt.)

jernalderen (ca. 500 fvt.–1050 evt.)

Eldre jernalder (500 fvt.–550 evt.)

Yngre jernalder (550 evt.–1050 evt.)

Vikingtiden (800 evt.–1050 evt.)

Middelalderen i Norge (ca. 1050 evt.–1537 evt.)

svartedauden kom til Norge i 1349

reformasjonen ble innført i Norge i 1536

 


 

 

 

 

 

Tilbake til oversiktskartet