Mer om samvirkelagene og Coop

 

Coop Norge er i dag (2019) Norges nest største dagligvareaktør.
Gjennom medlemskap i et samvirkelag er det Coops omkring 1,9 millioner medlemmer som eier virksomheten. Medeierskapet gir mulighet til å påvirke, og til å få en del av det overskuddet som skapes. En viktig målsetning for samvirkelagene har alltid vært å skaffe medlemmene varer til fornuftige priser.

Forbrukersamvirkelagene i Norge starter på 1840-tallet. I Bærum ble Østre Bærum Kooperative Selskap stiftet i 1904. Den første forretningen lå på Bekkestua. Se egen omtale. Denne forretningen startet med kundegrunnlag fra Egne hjem. 70 typografer herfra var de første medlemmene. I dag har Coop11 forretninger i Bærum.
Vestre Bærum Samvirkelag ble stiftet i 1920. Bærum Samvirkelag ble etablert i 1972 ved sammenslåing av Østre Bærum Samvirkelag og Vestre Bærum Samvirkelag. Samvirkelaget endret i 2001 navn til Coop Bærum, og etter sammenslåing med Geilo Samvirkelag, Røa Handelsforening, Coop Sunhov (Sunnhovd) og Coop Nedre Buskerud, endret selskapet navn til Coop Vestviken BA. Administrasjonen ligger på Bekkestua. Coop Vestviken er underlagt Coop Norge.

Coop i Bærum var først ute med å etablere kjedekonsepter. Mange husker S-laget. Domus var Norges første kjøpesenterkjede. Coop var også først ute med å etablere selvbetjente butikker og egne varemerker for bedriften, de "blå-hvite" varene.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Bærum Samvirkelag)

Vårt Bærum (2020). Dinamo Forlag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s