Mer om bensinstasjonene

Opprinnelig ble ikke oljen man fant under bakken brukt til drivstoff. Den ble brukt til lampeolje og til smøreolje i fabrikkenes maskiner. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet kom bilene, og da ble det behov for å lage bensin og å opprette bensinstasjoner langs de nye veiene.

Det var de store amerikanske og engelske oljeselskapene som etablerte seg i Norge. Det første var Esso (Standard Oil Company) i 1891. Så kom Shell i 1912, Mobil i 1918, BP i 1920 og Texaco i 1930. Senere kom også Gulf og Fina.

På de øverste bildene ovenfor er det vist hvordan bensinstasjonsbygningene utviklet seg.

På de nederste bildene er det vist hvordan oljeselskapene utviklet seg når det gjelder sammenslåinger og navneendringer. Under bildene er oljeselskapenes historie beskrevet.
Bildene er hentet fra: Linde, Kirsten og Jakobsen, Petter Tønder. (2019). Bensinstasjonsboken Perspektiv Akershus. MiA (Museene i Akershus)

 

Kilde:

Linde, Kirsten og Jakobsen, Petter Tønder. (2019). Bensinstasjonsboken Perspektiv Akershus. MiA (Museene i Akershus)

 

 

 

 


På 1930-tallet ble bensinstasjonene bygget i funkisstil med enkle rene linjer. Her ser vi et gammelt bilde av Esso-stasjonen i Vollsveien. Bildet er skaffet til veie av
Morten Arnesen, Holmsbu.
Best
Best ble etablert som et innkjøpssamarbeid i 1999, og ble etter hvert en uavhengig medlemseid bensinstasjonskjede. Dette var et alternativ til de andre kjedene som var eid av oljeselskapene. Opprinnelig var det mange tidligere Shellforhandlere som ble Best-stasjoner, men i dag består Best av tidligere forhandlere fra ulike kjeder.
Best har stort fokus på lokal forankring.
Før det ble bygget bensinstasjoner, sto det bare enkle bensinpumper ved noen landhandlerier, hoteller og skysstasjoner. I forgrunnen ser vi en bensinpumpe ved Smestad Landhandleri 1929. Kilde: Bærum bibliotek
De første bensinstasjonene var i nyklassisistisk stil, og så ut som templer. Her ser vi Sandvika Mek. Verksted med bensinstasjon omkring 1930.
Kilde: Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika − i Bærum. Kulturutvalget
I dag har stasjonene overbyggete pumper og store butikkarealer. Her ser vi Essostasjonen på Haslum med Deli de Luca 2022. Foto: Knut Erik Skarning
Så kom de avlange boksformede stasjonene. Her var det et lite hus med pumper foran, og dette huset var ofte bygget sammen med litt høyere vaskehall og smørehall. Her ser vi Caltex-stasjonen på Bekkestua omkring 1970.

 

 

XY
Texaco ble etablert i Norge i 1930 med de første stasjonene fra 1937. Fra 1947 til 1967 het stasjonene Caltex og fra 1968 til 1995 igjen Texaco. Fra 1995 til 2005 var navnet Hydro Texaco (etter sammenslåing med Hydrokjeden som tidligere hadde kjøpt opp Mobil). Fra 2006 var navnet XY Energi og fra 2009 Uno-X Energi (ubetjente stasjoner).

 

Shell
Det nederlandske selskapet Royal Dutch og det engelske selskapet
Shell Transport & Trading inngikk samarbeid i 1907. Dette var opprinnelsen til den internasjonale Shell Gruppen som i dag er ett selskap med navnet Royal Dutch Shell.

Royal Dutch hadde siden 1890 solgt antikviteter og importerte skjell fra det fjerne Asia. Herfra kommer logoen som er et skjell og som alle forbinder med bensinstasjonene.

Esso
ExxonMobil Norge, med merkenavnet ESSO, har en historie som strekker seg tilbake til 1890-tallet.

Firmaet brukte en tiger i reklamen i mage år. Uttrykket "Putt en tiger på tanken" er legendarisk.

ESSO er lydskrift for S O som står for Standard Oil.

2017 kjøpte det irske investeringsselskapet DCC plc opp alle
Esso-stasjonene av ExxonMobil i Norge. Esso-navnet ble beholdt, og de samme produktene skal leveres.

Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden

 

Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden

 

Tilbake til startsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circle K
I 1976 kjøpte det norske oljeselskapet Statoil opp de tidligere stasjonskjedene BP, OK og Hydro. BP (British Petroleum Company) var leverandør til Norsk Brændselsolje A/S (etablert 1920). OK ble opprettet av Norges Kooperative Landsforening. Norsk Hydro etablerte egne bensinstasjoner to ganger. Den første gangen var i 1971.

Etter oppkjøpet i 1976 ble navnet Norol. I 1991 ble navnet Statoil. Circle K, som i dag (2022) er navnet, er en del av Alimentation Couche-Tard Inc som er en verdensledende aktør innen drivstoff of detaljhandel. Hovedkvarteret er i Canada.