Tilbake til startsiden

Adressen er i dag (2022) Malmskriverveien 18. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 274)

Vestre Bærum folkeboksamling åpnet 14. september 1909. Den hadde flere tilholdssteder før den kom på plass i den nye Kinogården vinteren 1960/61. Boksamlingen var både i Løkke, det gamle Kommunelokalet, Budstikkagården og i Grinibrakken bak Rådhuset. Kinogården var planlagt og bygget for det som skulle være hovedbibliotek.

Bibliotekets lokaler i Kinogården var på 385 kvadratmeter. Det var både pent og praktisk, men det hadde for liten plass til kontorer og bokmagasin.

Sandvika var hovedbibliotek frem til 1981. Da overtok det nybyggete Bekkestua bibliotek denne oppgaven.

I 1990 flyttet Sandvika bibliotek inn i første etasje i Kommunegården og ble Norges største filial.

Under ombyggingen av Kommunegården ble biblioteket fra 2019 flyttet til Malmskriverveien 18.
Se øverste bilde.

I 2023 var fortsatt biblioteket i Malmskriverveien 18, og skal i 2024 utvides slik at det får inngang fra gateplan.

Mer om bibliotekenes historie i Bærum: Se Bærum biblioteks historie


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum bibliotek

Bærum folkebibliotek

Budstikka 17. februar 2023.

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteket i Kinogården 1980. Kilde: Bærum bibliotek
Sandvika bibliotek i Kommunegården 1990. Kilde: Bærum bibliotek

Sandvika bibliotek

Biblioteket i Kinogården 1983. Kilde: Bærum bibliotek
Vi ser Sandvika bibliotek til venstre (ved den gamle stasjonsbygningen) og Kunnskapssenteret til høyre. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Inne på biblioteket 2023. Foto: Knut Erik Skarning