Tilbake til startsiden


Søstrene Petra og Olava Tjernsli var fra Tjernsliplassen på Sollihøgda. Da de kom til Sandvika, startet de kolonialbutikk på Smestad i 1896. Deretter drev de i Nafstadgården. Senere bygget de sin egen gård, Tjernsligården (senere Helgerudgården).

Forretningen de etablerte i 1896 het Søstrene Tjernslis Fedevarer. De solgte kolonial-, mel- og fedevarer (ost, smør og flesk), hermetikk, glass og steintøy i første etasje, mens innehaverne hadde bolig i etasjen over. Olava Tjernsli giftet seg senere med baker G. H. Østby i nabogården, Østbygården.

At de to søstrene gjorde det godt økonomisk, kan man se av skattelisten for 1907 i Budstikka. Dette var like etter at Tjernsligården sto ferdig, og da hadde begge en årsinntekt på 2000 kroner og en formue på 8000 kroner. Det var helt på linje med kjøpmenn ellers i Bærum.

Egil Nordby overtok gården i 1935, og drev forretningen videre som Søstrene Tjernsli's Eftf. I 1951 ble gården, som da het Nordbygården, solgt til Alf Helgerud, som fortsatte kolonialvirksomheten. Navnet ble nå Helgerudgården. Alf Helgerud, som var barnløs, døde dramatisk nok av et akutt hjerteinfarkt på trappen utenfor butikken, og forretningen ble videreført av far til Knut Andersen. Sønnen Knut Andersen overtok senere.

Lokalene ble etter hvert for små, gården til Baker Østbye ble kjøpt opp, og butikken gikk godt. i 1970 ble gården revet, Knut fikk umiddelbart et større lån av banksjefen i Bergen Bank, og den nye Helgerudgården sto ferdig i 1973.

Helgerudgården hadde en rekke leietakere, blant annet Vinmonopolet. Tommysalongen i
2. etasje var populær, og Bærum Sport i kjelleren var landets største i sin bransje. Sandvika Parkeringshus, med 150 plasser drevet av kommunen, disponerte taket. Helgerudhallen Matsenter, Bærums første kolonialbutikk med rulletrapper, disponerte første etasje. Forretningen hadde eget pølsemakeri og en sterk ferskvareprofil. Her var det flinke fagfolk, blant annet norgesmestere i kjøttkaker!
Helgerudhallen ble regnet som en av Stor-Oslos tre beste, sammen med Jacobs på Holtet og Centra på Høvik. Forretningen ble kåret til Årets bedrift i Bærum i 1988.

Senteret med sine kriker og kroker. ble også oppholdssted for bygdas "originaler", og Knut Andersen legger ikke skjul på at det var en del bråk, slåsskamper og stjeling av øl. "Jeg lot gutta handle øl og mat på krita når de var pengelens. og vant stor respekt for det. Den 20. hver måned ble pengene betalt tilbake – hver bidige gang. En gjensidig tillitserklæring".

I 1993 ble Helgerudgården utvidet med glasstak over torget mot Trygdegården. Samme år gikk kjøpmann Andersen inn i Menykjeden. Året etter gikk han ut igjen, og i 1995 solgte han butikken til Erik Brandt, som ble Asker og Bærums første Sparkjøpmann i 1998. Forretningen ble i 2002 igjen omgjort til Meny med Ivar Bjoner som kjøpmann. I 2019 var butikken igjen en del av Spar-kjeden.

Helgerudgården har fått mye kritikk opp gjennom årene, blant annet ble den omtalt som "det styggeste bygget i Osloregionen", og spådd kroken på døren etter åpningen av Sandvika Storsenter. Likevel, senteret holdt stand, og de fleste butikkene greide seg bra, lenge.

Bærum kommunestyre vedtok 31. mai 2017 at fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika skal rives for å gi plass for ny bebyggelse, som vil gi en tredobling av dagens bygningsmasse. De fire kvartalene er Andenæskvartalet (Andenæsgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Rådmannsgården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet.


Se også Handel i Bærum


Mer om søstrene Tjernsli
Søstrene Tjernsli var driftige forretningsfolk, og deres Kolonial-, Mel & Fedevareforretning ble, som det sto i Petra Tjernslis nekrolog i 1935, “en av Sandvikas største og mest velrennomerte i sin branche”. Ved siden av dette var de tydeligvis aktive i foreningslivet. Olava var med på å stifte Bærums kjøpmannsforening, satt to år i styret der og var foreningens revisor i 21 år. Hun deltok også aktivt i Selskabet for Sandvikens vel, og var medlem av styret i 1912. Ellers finner vi søstrene gjentatte ganger i trekningslister i Budstikka etter basarer, som de sikkert også hadde støttet med gevinster fra butikken.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Sandvikaby.no

Skoletjenesten 16. oktober 2020

Skoletjenesten 15. september 2019

Skoletjenesten 20. desember 2018

Sandvika Vel: Jubileumsavis juni 2021

 

 

 

 

 

  

Helgerudgården sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser Helgerudgården til venstre. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Helgerudgården og Tjernsligården

Tjernsligården 1965. Denne gården ble senere Helgerudgården. Sett fra nordvest.
Bildet er tatt etter at søstrene Tjernsli holdt til her. Kilde: Bærum bibliotek
Søstrene Tjernsli bak disken i sin butikk, Søstrene Tjernslis Fedevarer. Bildet er tatt da butikken holdt til i Nafstadgården. Senere fikk søstrene bygget sin egen gård, Tjernsligården, som vi ser på bildet ovenfor dette. Kilde: Bærum bibliotek
Tjernsligården ligger på høyre side av veien. Sett fra syd. Vi ser stasjonsbygningen midt i bildet. Til venstre ser vi Moegården og Nafstadgården. Bildet er trolig tatt etter at søstrene Tjernsli overlot forretningen til andre. Kilde: Prospektkort
Se også Detaljkart
Slik var det i 2023 planlagt at det skulle se ut der Helgerudgården lå.
I 2023 var dette stedet en byggeplass. Vi ser jernbanestasjonen bak til venstre.
Sett fra syd.
Kilde: Informasjonsplakat på stedet.