Tilbake til startsiden

Ostøya med Oust gård, Lille Oust og golfklubben

 

Ostøya
Ostøya (Oustøya eller Oustøen) er en øy sydvest for Snarøya. Den er Bærum kommunes største øy, og den nest største øya i indre Oslofjord, etter Nesøya. Øya har et areal på
2388 dekar (mål) og høyeste punkt er 54 meter over havet.

Hvordan kommer man seg til Ostøya
Rigmor har hatt anløp på vestsiden av Ostøya, og det kan være den fortsetter med det.
Ellers har tennisklubben en avtale om fergetransport fra Bruksveien 87 til Oust gård. Se Fergetider


Oust
gård
Oust gård, også kalt Ost gård, er den eneste gården i Bærum som ligger på en øy. Gården har postadresse Snarøya. (Gårdsnr. 44, Bruksnr. 1)

Navneopprinnelsen er ukjent, men navnet inviterer til mange teorier om opprinnelse. Kanskje det stammer fra det færøyske verbet å ouste som betyr å skape nytt land. Øya var tidligere todelt, men ved lavvann kom nytt land frem.

Gården og øyas ulike skrivemåte ble fastlagt ved høyesterettsdom i 1957. Oust kunne fortsatt brukes som familie- og gårdsnavn, mens øyas skrivemåte skal være Ostøya. Kartverket har kun registrert Oust som skrivemåte for gården.

Gården hørte i 1396 under Oslo bispestol og var krongods i 1617. Askerbøringen Hans Haagensen Tveter kjøpte gården i 1791, og siden har den vært i slektens eie. Hans Haagensen har fått en vei, Hans Haagensens vei, på Oust oppkalt etter seg.

I 1826 ble Oust registrert i matrikkelen med 285 dekar (mål) innmark, 4 hester, 23 storfe og
24 sauer, samt kalkberg og fiskeri.

I 1939 ble Oust oppført i jordbrukstellingen med 312 frukttrær og 180 bærbusker, 4 hester,
28 storfe, 2 griser og 14 høns.

På det meste bodde rundt 100 personer på gården Oust og husmannsplassene omkring.

Det er registrert flere kalkovner på øya. To av disse lå ved husmannsplassen Ommen. Kalkbrenning ble drevet fra omkring år 1300 til omkring 1860.

Is ble skåret på dammene på øya og eksportert til England. I 1874 ble det skipet 4300 isblokker. Is ble oppbevart i sagmugg, og holdt seg da hele sommeren. Isen ble brukt i datidens kjøleskap.

Det meste av Ousts innmark er utlagt til en 18 hulls golfbane. Firmaet Oustøen Country Club ble innviet i 1965 og driver denne banen. De driver også hotell og restaurant.

En gravrøys er påvist ved Store Ostesund.
Se egen omtale.

"Søndre gården Oust" og Lille Oust
Den søndre delen av øya var "søndre gården Oust" i middelalderen. Man vet ikke i dag hvor gårdens hus lå. Sjøen sto høyere i middelalderen. men man må antagelig langt tilbake i tid for å finne Ostøya delt i to øyer.
Den søndre delen av øya ble frasolgt i 1898 til Aktieselskapet Lille Oust. Aktieselskapet vekslet aksjer mot parseller på Lille Oust, med avtaler om at ingen tomt måtte være mindre enn 7 mål.


Nær halvparten av øya (1300 dekar) ble utlagt til Oust naturreservat i 2002.

Se også Kart over gårder som viser hvilke områder som lå under Oust.


Husmannsplasser under Oust
Bjørnenga eller Bjørnen
Se egen omtale.

Dronningen
Se egen omtale.

Ommen
Se egen omtale.

Prinsen
Se egen omtale.

Storenga:
Se egen omtale.

Grimsøen, Gaasøen og Kjeholmen med sine plasser lå også under Oust. Grimsøen ble frasolgt i 1875.

Halden lå på fastlandet.
Se egen omtale

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum


Mer om golfklubben
Da Haagen Oust overtok Oust Gård i 1964 sendte han et brev til Oslo Golfklubb med forespørsel om de kunne være interessert i å anlegge en golfbane på Oustøen. Arild Wahlstrøm, som var Norges Golfforbunds representant i en komité som skulle planlegge etableringen av nye golfbaner, hadde i flere år vært på utkikk etter et egnet sted der det kunne anlegges en avlastning for golfbanen på Bogstad, hvor det etter hvert begynte å bli fullt.

Oustøen Country Club ble etablert, og våren 1966 kunne klubben ønske sine første spillere velkommen.

Golfbanen ble utvidet til 18 hull i 1993−1995.

Klubben er privat, og man må være invitert for å spille eller benytte klubbens

 

fasiliteter.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Flere minner fra Snarøen : fortellinger fra Snarøya : Fornebu og omliggende øyer. Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter

Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

SEFRAK-registeret

Oustøen Country Club

 

 

 

 

 

Hovedbygningen 2021. Opprinnelig sto det en hovedbygning her fra 1791 som ble påbygget i 1870. I februar 1998 brøt det ut brann i bygningen, og den brant ned til grunnen. Slukkearbeidet var svært vanskelig. På grunn av det kalde været frøs vannet til is i slangene. Det eneste som sto igjen etter brannen var den store jernovnen i stuen, støpt på Bærums verk i 1792. Hovedbygningen ble gjenreist året etter, i samme stil som det gamle huset, men med moderne standard. I dag er bygningen omgjort til golfernes klubbhus. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Oust gård 1909. Familiefest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Slik så Oust ut i 2017. Øverst til venstre ser vi drengestue og hovedbygning. Her holder golfklubben Oustøen Country Club til. Se bildene nedenfor. Kilde: kart.1881.no
Dette var opprinnelig bryggerhus og drengestue. Den opprinnelige bygningen brant i 1862 og ble gjenoppbygget omkring 1865. Golfklubben overtok i 1965 og det ble her garderober og golfbutikk. Foto: Knut Erik Skarning
Driftsbygningen 2021. Sett fra nordøst. Låve og fjøs brant i 1862. Ny låve stod ferdig i 1865.. Den brukes til møter, konferanser og festligheter. Foto: Knut Erik Skarning
Stabburet fra omkring 1760 er det eldste huset på gårdstunet. Bildet er tatt i 2021.
Sett fra syd
. Foto: Knut Erik Skarning
Her, nærmere sjøen, lå tidligere ei smie. Den ble restaurert i 2003 som sommerbolig. Smia eies av grunneier Hans Oust Heiberg (2022), men drives og leies ut gjennom golfklubben. Huset består av en stue med peis, et stort og moderne, rikt utrustet kjøkken, 6 soverom og 5 bad/toaletter. Den røde bygningen kalles Gildehallen, en perfekt arena for selskaper inntil 40 personer på langbord. Det er glassfasade mot sjøen, og en stor peis i rommets andre ende. Bygget er i bindingsverk fra ca. år 1820. Bildet er tatt i 2021. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Badehus fra siste del av 1800-tallet. Stor utkragning på taket skulle hindre råte på grunn av takdrypp. Bildet er tatt i 2021. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Vest for gården ligger Møllerengdammen. Det går en bekk til høyre for bildet til en dam som ligger en del høyere opp. Kan det ha vært en mølle nederst i denne bekken? Bildet er tatt i 2021. Se detaljkart. Foto: Knut Erik Skarning
Oust fikk kongelig bevilling til å ha eget gravsted på øya på grunn av den lange veien til Haslum kirke. Gravstedet ble innviet i 1825 og er fremdeles i bruk. Se detaljkart.
Bildet er tatt i 2021. Foto: Knut Erik Skarning
Vest for gården ligger også Postdammen, som var den største ferskvannskilden på øya. Her ser vi også litt av golfbanen. Se detaljkart.Bildet er tatt i 2021.
Foto: Knut Erik Skarning