Tilbake til startsiden


Gamle Gupuvei starter ved Seterbråtan i Vestmarksveien, går forbi Sagbakken og går videre på nordsiden av Stokkerelven.
Ved Stokkerbråtan (se øverste kart) krysser den elven og går så opp til Franskleiv.

Har man parkert ved Franskleiv (Vestmarksetra), starter turen på Gamle Gupuvei ved
Bilde 3 (se kartene øverst på siden). Dette er nok den mest brukte veien/stien til Gupu og Furuholmen for turfolk som ikke følger den store kjøreveien. Etter litt over 100 meters gange kan man ta av et enda eldre veifar, en hulvei, på venstre side av veien/stien. Se nest øverste kart og Bilde 4. Denne aller eldste Gamle Gupuvei fører til Nedre Gupu og videre til Øvre Gupu, der den kommer frem på østsiden av jordene. Stien er avmerket som en hovedsti på et kart fra 1928. Nye stier, og gjengroing av gamle, kan gjøre det vanskelig å følge de gamle veifarene i dag. Se mer detaljert beskrivelse av hulveien lengre nede på siden.

Etter hvert ble det behov for å ha en vei som var kjørbar for hest og vogn. Det ble den brede steinete stien, litt vest for det eldste veifaret. Hvis man følger den, skal det være mulig å se at det ligger kullrester langs veien. Her ble det fraktet mye trekull til Bærums Verk
1700- og 1800-tallet.

Beskrivelse av den gamle hulveien
En hulvei er et tråkk der det har gått så mange mennesker og hester at det har blitt en fordypning. Vann kan også grave og bidra til å danne hulveien.
Hulveien er ca. 110 meter lang og opptil 1,80 meter bred. I dybde varierer den mellom 0,3 og 0,4 meter. I begynnelsen og i slutten har den stipreg, men midtveis, i ca. 14−15 meters lengde, har den et tydelig hulveispreg.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Sandvik Gjestgiveri 1960. Sett fra syd. Bakenfor til høyre ser vi Villa Bergli.
Kilde: Bærum bibliotek
Gamle Gupuvei starter ved Seterbråtan i Vestmarkveien (oppe til høyre i bildet). Den går så forbi Nordli og Sagbakken til parkeringen ved Franskleiv og videre til Gupu. Det er knyttet noe usikkerhet til markeringene/påtegnelsene. Kilde: Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Gamle Gupuvei

Kartet viser en gammel hulvei som ligger ved Gamle Gupuvei. Kilde: Kulturminnesøk
Gamle Gupuvei
Hulvei
Kanskje den aller eldste Gamle Gupuvei.
Bilde 3
Bilde 5
Bilde 6
Bilde 3 (se øverste kart). Her står vi rett syd for parkeringsplassen ved Franskleiv og ser sydvestover. Gamle Gupuvei er veien/stien som går til høyre. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 5 (se øverste kart). Slik ser hulveien ut litt etter man tar av fra hovedstien.
Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 6 (se øverste kart). Dette er trolig Gamle Gupuvei ved Gupu. Sett fra sydvest. Her sto det tidligere et skilt der det sto Gamle Gupuvei.
Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 1 (se øverste kart). Her, rett nedenfor Seterbråtan, tar Gamle Gupuvei av fra Vestmarkveien. Bildet er tatt i 2020. Sett nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 2 (se øverste kart). Ved Sagbakken går det gamle veifaret sydvestover mot Stokkerbråten (se øverste kart). Veifaret følger altså ikke det som i dag heter Gamle Gupuvei. Bildet er tatt i 2020. Sett nordøst. Foto: Knut Eik Skarning
Bilde 1
Bilde 2
Gamle Gupuvei (yngste)
Gamle Gupuvei (eldste)
Bilde 4 (se øverste kart). Etter litt over100 meter oppover stien til høyre på bildet ovenfor dette bildet, tar det av en hulvei til venstre. Hulveien er ganske gjengrodd og lettest å se tidlig om våren. Den er ikke tydelig hulvei før etter 20−30 meter. Da ser det ut som på bildet nedenfor. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 4
Hulveien tar av til venstre her