Tilbake til startsiden

Adressen er Willy Greiners vei 22. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 267)

Teglsteinsbygningen vi ser i dag ble oppført i 1907 av Karl Christiansen på en tomt han fikk kjøpt av Donato Brambani. I første etasje startet han firmaet K. Christiansen Automobil- og Mek. Verksted. De utførte alt arbeid i den mekaniske bransjen, de hadde smie og bronsestøperi, og de drev rørleggerforretning. Det ble også reparert biler. Bedriften ble senere kalt A/S Sandvika Mekaniske Verksted.
I andre etasje var det bolig for familien. Karl hadde kone og elleve barn, to døtre og ni sønner. Han kjøpte Øvre Skotta der hans kone kunne være med barna om somrene.

Karl Christiansen var opprinnelig Askergutt, født i 1867. Han kom i lære hos Smed Harald Hansen i Sandvika og ble selv utdannet både som smed, kobberslager, blikkenslager og rørlegger. I 1899 overtok han smia til Harald Hansen. Karl var kjent som en "tusenkunstner" i fagene sine. Han var dessuten en av Sandvikas sentrale personer. Han var blant annet initiativtakeren til Bærums Håndverkerforening og var med å starte det kommunale brannvesenet.

Bedriften i Willy Greiners vei gikk godt, og det var opptil 50 mann i arbeid. De fleste av de ansatte var på byggeplasser det meste av tiden. Driften var allsidig, blant annet var Karl ansvarshavende rørlegger på Bærums første vannverk ved Østernvann. Bedriften hadde også oppdrag på Fransefoss Bruk A/S, Høvik Verk, Rådhuset, Budstikkagården og på Hvalstad og Blakstad sykehus.

Bedriften lagde også former til båtmotorer. Disse ble støpt på Bærums Verk og bearbeidet i bedriften.

Da to av sønnene til Karl Christiansen, Henrik og Rolf, tok over driften i 1928 ble arbeidsstokken mer stasjonær, og verkstedet ble bilverksted på heltid. Dette var trolig Bærums første bilverksted. I 1930 hadde de 15 mann i arbeid. Bedriften etablerte senere en underavdeling på Slependen.
De reiste rundt i bygda og hentet biler som skulle repareres. Det hendte de støpe egne deler til bilene når de ikke fikk tak i disse andre steder. Etter hvert ble det reparert mange veteranbiler.
Det fortelles at sønnen til Karl, Henrik, klarte å reparere en bil andre hadde jobbet på i flere dager uten å få den til å gå. Henrik sa til kunden at han skulle ha ni kroner for jobben, tre kroner for arbeidet og seks kroner fordi han fant feilen så fort.
Da sønnene overtok i 1928, startet Karl eget rørleggerfirma i Ringigården.

Til verkstedet ble det på 1920-tallet bygget en bensinstasjon som vendte ut mot gaten, den gang Ringeriksveien, som var hovedveien til Drammen og Ringerike. Bensinstasjonen var et tidstypisk nyklassisistisk "tempel" med bensinpumper foran verkstedbygningen.
En Essos bensinstasjon holdt til her fra 1928.

Etter andre verdenskrig (etter 1945) overtok en tredje sønn, William, bedriften, og navnet var da Sandvika Auto. Da William døde i 1964, overtok sønnene Arne og Richard, og navnet ble Christiansen Auto. Arne omkom i en trafikkulykke i 1974.
Verkstedet ble nedlagt i 1980. Dette hadde delvis sammenheng med at det ble etablert gågate i Sandvika, og der passet det ikke å ha et bilverksted.

Den vakre teglsteinsbygningen, som en periode rommet Bærum Fiskecentral, inneholdt i 2023 fiske- og ostebutikk, "Gutta fra havet", på forsiden og pizzarestaurant og frisør mot Rønne elv på baksiden. "Gutta fra havet" har en omfattende egenproduksjon, blant annet av fiskelasagne, fiskegrateng, fiskekaker, skagenrøre, aioli med mer. Daglig leder, Arne Hillestad Austbø, har kokkebakgrunn, og har drevet med catering og sjømat, med sushi som spesialfelt. 


Se også Mer om bensinstasjonene

Under andre verdenskrig, i februar 1945, ble det gjort sabotasjeforsøk mot verkstedet.

På en informasjonsplakat på bygningen og på Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen står det at bygningen ble oppført i 1903, ikke 1907 som det står ovenfor. Opplysningene ovenfor er fra Budstikka 8. januar 1997.


Kilder:

Sandvika kommune. Månedens kulturminne

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Sandvika vel

Budstikka 8. januar 1997

 

 

 

 

 

 

  

Brødrene Christiansens Verksted 1950. Sett fra sydøst. Det store hvite huset bakenfor til høyre er Løkke. Kilde: Bærum bibliotek. Bakenfor til venstre ser vi de gamle husene på Løkketangen.
I denne bygningen lå Brødrene Christiansens Verksted. Sett fra nordøst.
Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Brødrene Christiansens Verksted Bedriften har hatt mange navn

Over: Sandvika Mekaniske Verksted 1910. Sett fra øst.
Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Karl Christiansen som etablerte bedriften.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

Sandvika Mek. Verksted og bensinstasjon omkring 1930. Bensinstasjonen så ut som et tempel. Kilde: Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika − i Bærum. Kulturutvalget
Bygningen sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Annonse i Budstikka 1932
Brødrene Christiansens Verksted med bensinstasjonen foran. Bildet kan være tatt på 1960-tallet. Kilde: Ukjent