Tilbake til startsiden

Adressen er Jomarveien 21. (Gårdsnr. 67, Bruksnr. 10)

Flere bruk ligger på rekke og rad sydøst for Rustan. Det er Nordre Ullbråtan og Søndre Ullbråtan, Brynsbakken (Bakken), Solstad (Nordre Jammerdal), Mellom Jammerdal og Søndre Jammerdal. Antakelig ligger alle brukene på innmarken til én opprinnelig gård, Rustan, som ble ryddet i middelalderen.

Solstad het tidligere Nordre Jammerdal. Navnet Jammerdal er et nedsettende navn som kan komme av at plassen lå avsides, med bratt og tungvint vei opp fra Isielven.

I 1766 var gården en av de 16 husmannsplassene under Bjørum som da lå under Bærums Verk.

Johan Jensen overtok gården i 1949 og endret gårdsnavnet fra Nordre Jammerdal til Solstad. Veien opp til Solstad heter Jomarveien etter eiernes fornavn, Johan og Margit Jensen.
Per Skalleberg overtok gården etter Johan Jensen. Omkring år 2000 kjøpte Sigurd Wahl gården.

I 1865 hadde de på Solstad 2 hester, 3 kyr, 8 sauer og 3 griser. De sådde 1 tønne bygg, 3 tønner havre, og de satte 5 tønner poteter.

Gården, med bebyggelse fra 1860-tallet, er restaurert og ny hovedbygning er reist.

Det har i flere år vært drevet hesteoppdrett på gården.
Gården driver (2023) Stall Solstad der man kan leie stallplass. De har plass til totalt 25 hester.
De har ryttere som satser aktivt på sprang, feltritt og dressur, samt hobby- og turryttere.
Gården driver også med bier og høns.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Finn.no

Sigurd Wahl (Eier 2023)

 

  

Solstad 1969. Våningshuset er fra slutten av 1800-tallet. Det lave bryggerhuset vi ser til høyre, er erstattet av nytt bolighus vi ser på de øverste bildene. Sett fra nord.
Kilde: Bærum bibliotek
Solstad 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Solstad, tidligere Nordre Jammerdal

På Solstad har de oppstallet mange hester.
Foto: Knut Erik Skarning
Det eldste huset, som skal være fra
1700-tallet, har eieren innredet med gamle gjenstander.
Foto: Knut Erik Skarning
Langs veien til stabburet ligger mange gamle møllesteiner. Foto: Knut Erik Skarning
Solstad 2022. Sammenligne med det nederste bildet. Stabburet (litt nedenfor midten av bildet) er fra 1800-tallet. Det lille hvite huset er et våningshus fra 1800-tallet. Det store hvite huset er et nyere våningshus som ble bygget der bryggerhuset opprinnelig lå. Det lille mørke huset nederst til venstre skal være fra 1700-tallet. Sett fra syd.
Kilde:
kart.1881.no