Tilbake til startsiden

Adressen er Ringeriksveien 352. (Gårdsnr. 67, Bruksnr. 30)

Flere bruk ligger på rekke og rad sydøst for Rustan. Det er Nordre Ullbråtan, Søndre Ullbråtan, Bakken (Brynsbakken), Solstad (Nordre Jammerdal) og Søndre Jammerdal. Antakelig ligger alle brukene på innmarken til én opprinnelig gård, Rustan, som ble ryddet i
middelalderen (500 evt.–1500 evt.).

Bakken (Brynsbakken) var en leilendingsplass under Bjørum som en periode lå under Bærums Verk. Plassen ble etablert omkring 1780.

Plassen ble flyttet 150 meter sydvestover i 1919. Se detaljkart.

I 1865 hadde de 2 hester, 4 kyr og 8 sauer. De sådde 1 tønne bygg, 1 tønne havre og
satte 5 tønner poteter.

Bærums Verk solgte i 1953 plassen med 100 dekar (mål) skog til brukeren Karl A. Rustan.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Bakken 2017. De to bakerste bygningene er driftsbygningen og våningshuset fra 1919. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Bakken (Brynsbakken)

Bakken 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Bakken omkring 1932.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 2009. Laget av Harald Kolstad