Tilbake til startsiden


Sandvika Samvirkelag var en kolonialforretning som først ble etablert som Sandviken Kooperative Selskap i kjøpmann G.H. Østbys gård på Løkketangen i 1908. (Se egen omtale av G.H. Østby).
I 1929 overtok samvirkelaget bygningen vi ser på bildene ovenfor, på østsiden av Rønne elv.
Birgitte-caféen lå her før samvirkelaget kom.

Samvirkelaget solgte melvarer, fetevarer (smør, ost, fløte og flesk), pølsevarer, kjøtt, hermetikk og frukt.

Huset ble revet i 1980.

Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Asker og Bærum i Gamle og nye bilder

 

 

 

 

 

 

  

Sandvika Samvirkelag 1960 (nederst i bildet). Vi ser Løkke bak. Kilde: Bærum bibliotek
Sandvika Samvirkelag lå der drosjene står. Bygningen bakenfor (til venstre) er Løkketangen Senter. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Sandvika Samvirkelag

Sandvika Samvirkelag 1914. Interiør. Kilde: Bærum bibliotek
Sandvika Samvirkelag lå i huset vi ser litt til venstre for midten av bildet, til venstre for Rønne elv. Vi ser Randersgården til høyre (det mørke huset). Sett fra nordøst,
fra Løkkeåsen. Bildet er tatt omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Bygningen (bakerst til høyre) der samvirkelaget senere kom fotografert i 1904.
Birgitte-caféen lå her før samvirkelaget. Vi ser også Rønne elv. Sett fra syd.
Kilde
: Asker og Bærum i Gamle og nye bilder