Tilbake til startsiden

Solberg lå der G. F. Henriksens vei 23 ligger. (Gårdsnr. 5, Bruksnr. 1)

På 1300-tallet ble navnet skrevet Solbergum og Solbærgar. Navnet kan bety et sted der sola skinner og gir fruktbarhet.
Det er funnet en meisel av sandstein og flekkeskraper av flint på gården.

Solberg ble bosatt i eldre jernalder (500 fvt.–550 evt.). Gården ble ryddet på eiendommen til Valler som var en sentrumsgård i dette området.

Solberg lå i middelalderen (ca. 500 evt.–1500 evt.) under Asker kirke og St. Nikolas alter i Hallvardskatedralen. I 1625 tilhørte Solberg Nesøygodset. Gården ble senere solgt til eiendomsbesitteren Knud Frantzen da han overtok Nesøygodset, og videre til Jakob Didrichsen. Anna Felber Krefting, som eide Bærums Verk, kjøpte gården i 1672. Solberg lå under Bærums Verk til 1709, da Henrik Krefting ga skjøte til brukeren Ole Halvorsen. Dermed ble gården en selveiergård.

Solberg har senere skiftet eiere flere ganger.

Gården leverte kalk til Akershus festning i 1560. Solberg kalkovn er avmerket i nærheten av plassen Lillehagen.

I 1826 ble Solberg matrikulert (registrert) med 190 dekar (mål) innmark, 3 hester, 8 storfe og 11 sauer.
Ved jordbrukstellingen i 1939 ble gården registrert med 250 dekar innmark og 250 dekar skog,
7 hester, 16 storfe, 1 gris og 7 høns.


Eiendommer utskilt fra Solberg og husmannsplasser under Solberg
Gården ble i 1886 delt i 7 bruksnumre.

Spesialsykehuset for epilepsi.
Gården Solberg ble i 1911 solgt til Diakonisseinstitusjonen og i 1918 overtatt av staten ved Sosialdepartementet vederlagsfritt til pleiehjem for epileptikere, senere Statens senter for epilepsi og Spesialsykehuset for epilepsi. Staten har i tillegg kjøpt deler av Valler til bruk av senteret.
Se egen omtale.

Solbergbakken
I 1886 påbegynte Bærums Skiklub byggingen av Solbergbakken i Solbergåsen, og det første Solbergrennet ble holdt 12. februar 1888. Klubben kjøpte grunnen i 1901 av Solberg gård for
5 500 kroner.
Se egen omtale.

Krabberud
Se egen omtale.

Solbergstua.
Se egen omtale

Lillehagen.
Se egen omtale

Durud
Se egen omtale

Engebråten
Engebråten ble solgt til Valler. Plassen lå nord for Solbergåsen.
Se Detaljkart


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Bærum kommune − Månedens kulturminne

picomed.no

Bærumskart

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Pleiehjem for epileptikere 1950. Pleiehjemmet ble etablert på Solberg, og vi ser en del av gårdsbygningene som er tatt i bruk av dette hjemmet. Området vi ser på dette bildet er venstre del av det øverste bildet. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Bildet viser Spesialsykehuset for epilepsi. Til venstre på dette området lå gården Solberg. Bildet er tatt fra sydvest. Kilde Google Earth

Solberg

Pleiehjem for epileptikere 1920. Kilde: Nasjonalbiblioteket
Vi ser det som opprinnelig var drengestue (til venstre) og bryggerhus (til høyre) 2020. Vi ser de samme husene midt på bildet ovenfor. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Stabburet 2020. Vi ser stabburet også ned mot venstre hjørne på det øverste bildet.
Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning