Tilbake til startsiden

Adressen er Listuveien 8. (Gårdsnr. 30, Bruksnr. 1)

Gårdsnavnet ble i 1360 skrevet Eystrini, i 1400 Austrini og i 1723 Østeren. Det opprinnelige navnet var Austvin, og endelsen "vin" betyr gresslette/beite. Gårder med "vin" i navnet, vingårdene, ble trolig ryddet i eldre jernalder, før år 600 evt. "Vin" har blitt til "n" i Østern.

Østern hørte i middelalderen under Nonneseter kloster, senere under Hovedøya kloster. Etter at deler av gården hadde vært eid av rike borgere i Christiania, kom hele gården under Bogstadgodset på 1680-tallet, og senere under Fossum Jordbruk.

Østern er oppført som kalkleverandør i 1629. Det er ikke påvist kalkbrudd eller kalkovn innen gårdens grenser. Trolig leide Østern en kalkovn og brukte trevirke fra egen grunn. Østern hadde i 1611 sag i Lysakerelven, sammen med gården Østerås.

I 1770 ble gården drever som to bruk.

Østernseter lå i Oslo, øst for Triungsvann.

Østern ble ved jordbrukstellingen i 1939 oppført med 250 dekar (mål) dyrket jord, 5 hester,
14 storfe og 17 sauer.

Jordene rundt Østern er Sanden, Trekanten, Stallekra og Limyra. Se kart med historiske navn


Husmannsplasser under Østern

Bakken
Se egen omtale

Lille-Østern
Se egen omtale

Smedstua
Se egen omtale


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Se også detaljkart
Østern 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Østern 1952. Sett fra nordvest. Litt til venstre for midten av bildet ser vi et bolighus som opprinnelig var våningshus, og som er fra 1870. Bak bolighuset ser vi kornmagasinet som opprinnelig var stabbur, og som er fra første del av 1900-tallet. bakerst ser vi to avlange driftsbygninger som opprinnelig hadde stall og fjøs (den bakerste) og grisehus (den nærmeste). Begge bygningene er fra slutten av 1800-tallet. Midt på tunet, til høyre for stabburet, står det som opprinnelig var hvilestue og spisestue fra 1920. Bakerst ser vi innkjøringen til gården fra Griniveien. Senere ble innkjørselen lagt fra Listueveien. Kilde: Bærum bibliotek
Detalj fra en av driftsbygningene 1977. Kilde: Bærum bibliotek

Østern

Tilbake til startsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s